Særlig på KLATREVERKET Torshov er tilbudet større, med kurs og treningsgrupper for tauklatring, og kurs og treningsgrupper for buldring og teknikk på flere nivåer.

→ KLATREVERKET Torshov

→ KLATREVERKET Drammen