Buldre på Bryn

Buldreverket er stengt for klatring til 21. januar.

Det er heller ikke trening for barn og unge fra 9 til 12 år.

For dere med klippekort og halvtårskort – det forlenges automatisk! Vi ber dere vennligst ikke sende mail eller ta kontakt via telefon vedrørende klippekort eller halvtårskort.

Vi tar kontakt vedrørende planlagte kurs. Oppdatert informasjon publiseres via våre nettsider og på Facebook. Dersom det ikke haster, setter vi pris på om dere venter med å ta kontakt.

Vi ser frem til å ønske alle velkommen tilbake for klatring så for Oslo kommune tillater det. Frem til da, overhold reglene for smittevern og ta vare på hverandre.