Trening for bedrifter

De fleste bedrifter trener uorganisert, men har en bedriftsavtale for inngang. En del skoler og institusjoner har rabatterte avtaler og trener på dagtid til faste tider med eller uten instruktør fra Klatreverket. Mange bedrifter har kurs eller treningsgrupper med instruktør noen ganger i året.

Uorganisert

Om dere har et arrangement internt og kommer uanmeldt til Klatreverket, går det som regel bra. Dere må følge sikkerhetsreglene til Klatreverket. Alle som ikke har besøkt oss tidligere, signere ansvarserklæring. Om deltagere er under 18 år, må en myndig person i gruppa signere på vegne av foresatte.

I vinterhalvåret er det stort sett mange besøkende fra 15.30 i ukedagene og på formiddagen i helgene. 

Så om dere sier ifra på forhånd kan vi finne en tid som gir dere best mulig plass og en bra opplevelse på ett av Klatreverket sine sentere.

Trening eller kurs

Hele kurstilbudet vi har, kan tilrettelegges spesielt for dere som bedrift. Vi arrangerer flest Nybegynnerkurs på tau og Teknikkurs for bedrifter.

Treningsgrupper med instruktør er også populært. Dere bestemmer selv antall ganger og nivået trenger ikke være det samme så lenge vi har snakket sammen på forhånd.