Sikkerhet og ansvar

Når du overholder de generelle reglene, er du med på å gjøre Klatreverket til et sikkert sted å være. Les igjennom ansvarserklæringen så vet du hva som er vårt og ditt ansvar i ulike situasjoner. Kort fortalt skjer all klatring på eget ansvar.

Skaderisiko

Sjansen for at du skader deg, er aller størst de første gangene du hopper fra klatreveggen ned på tjukkasen. 

Muskler og sener er ikke vant til å ta imot kraften fra hoppet selv om du lander på en tjukkas.

For å unngå skade er det smart å klatre ned.

Generelle regler

Fallsonen er området under en som klatrer. Hvis en klatrer faller, er fallsonen området der klatreren lander.

Før og under klatring – sjekk at du ikke er i en annen klatrers fallsone.

Når du sikrer bør du følge med på  fallsonen til klatreren, så hverken du eller andre er i den.

Det blir MYE kalk i lufta i løpet av en lang dag. Du kan bidra til å gjøre lufta bedre ved å bruke flytende kalk eller kalkball. Bruker du løskalk, lukker du bøtta eller posen etter at du har kalket opp.

Barn skal holdes under oppsyn til enhver tid. Løping og lek på tjukkaser er forbudt, da klatrere kan falle ned når (og hvor) som helst. Støynivået skal holdes moderat.

Enhver form for lønnet instruksjon i Klatreverkets lokaler skal kun skje etter avtale med Klatreverket.

For å veilede en person i sikring, må du være minst 18 år og har Topptaukort (kun veilede bruk av topptau) eller Brattkort (topptau og led). Du som veileder er ansvarlig for at dette foregår på en sikker måte. Veilederen skal alltid være på bakken og ha fokus på den som sikrer. Som veileder må du selv holde tauet bak den du veileder som backup. Du skal ikke sikre andre eller ha ditt fokus andre steder. 

Myrens Treningssenter har forbud mot trening i bar overkropp, derfor må du være påkledd på klatreveggen overfor resepsjonen på Torshov. Klatreverket i Oslo har ikke et generelt forbud mot å trene i bar overkropp, men vi oppfordrer besøkende til å være påkledd når det er mange besøkende og når ungdom trener. Les om vår undersøkelse om Baris eller ikke baris >

Det er smart å ha en vanlig reise-, syke- og ulykkesforsikring når du klatrer.

Autobelay

Alle kan klatre med Autobelay (selvsikring) og alle gjør det på eget ansvar. Du må veie  mellom 15kg og 140kg.

Det kreves ingen sertifisering for å klatre med Autobelay (selvsikring), men du skal motta veiledning i bruk fra en ansatt på Klatreverket før første gangs bruk.

Det er ditt ansvar at klatreselen er satt på og brukes riktig. Du kan få hjelp fra en ansatt på Klatreverket eller en du stoler på, som sjekker at klatreselen er satt på og brukes riktig.

Buldre-regler

Alle kan buldre, og alle gjør det på eget ansvar.

Se opp på veggene og følg med, når du er på tjukkasen! De som klatrer har ryggen til deg med full fokus på å komme til topps. Derfor er det ditt ansvar ikke å bli falt på.

Mange ruter/problemer krysser hverandre. Før du begynner å klatre, sjekk at ingen klatrer på et bulder som krysser bulderet «ditt». Snakk med folk rundt deg så det blir rettferdig hvis det er kø.

Klatre ned hvis det er mulig. Når du faller eller slipper deg ned fra veggen, bøy knærne, krøll deg sammen og rull på tjukkasen om nødvendig. Det er lett å skade seg om du lander på stive bein eller armer.

Tjukkasene er fallsoner. Om du sitter eller ligger på tjukkasen kan du skape farlige situasjoner for både klatrere i veggen og for deg selv. Ingen drikkeflasker eller andre harde greier skal være på tjukkasene heller. Gå av tjukkasen når du har gått din bulder og gi plass til nestemann. Ikke stå på tjukkasen og skravl med venner.

Tau-regler

Alle kan klatre med tau på eget ansvar, men ingen kan sikre andre uten sertifisering (Topptaukort eller Brattkort).

Det er ditt ansvar at klatresele og sikringsutstyr brukes korrekt. Om du ikke har sertifisering betyr det i praksis at du trenger hjelp. Hjelp får du fra en ansatt på Klatreverket eller en du stoler på, som sjekker at klatreselen er satt på riktig.

I 2. etasje på Torshov kan du øve til en sertifisering i sikring (Topptaukort eller Brattkort) hvis du 

 1. Har tatt kurs hos et senter underlagt Brattkortordningen de siste tre månedene, eller er under veiledning av en venn med Brattkort/Topptaukort.
 2. Kan utføre kameratsjekk og sikre forsvarlig.
 3. Har signert Klatreverkets ansvarserklæring.
 4. Er fylt 16 år

Med Topptaukort kan du sikre alle steder der det henger topptau. Du må vise Topptaukortet fysisk eller digitalt på forespørsel fra en ansatt i Klatreverket. Klatreverkets klatrevakt kan inndra kortet dersom det ikke sikres forsvarlig.

Når du har sertifiseringen Brattkort kan du sikre en klatrer som leder på alle vegger. Du må kunne vise Brattkortet fysisk eller digitalt på forespørsel fra en ansatt i Klatreverket. Klatreverkets klatrevakt kan inndra kortet dersom det ikke sikres forsvarlig.

Både klatrer og sikrer må ha Brattkort for å sikre på led om begge er under 16 år. Det gjelder hele senteret.

Både sikrer og klatrer må ha Topptaukort, om begge er under 16 år. Det gjelder hele senteret.

For personer under 18 år, signerer en foresatt ansvarserklæringen.

For personer under 18 år signerer foresatt ansvarserklæringen. Den foresatte er ansvarlig for å vurdere om den mindreårige har den nødvendige kompetansen til å klatre på senteret. Ellers følges reglene for tauklatring.

Ansvars-erklæring

Klatreverkets ansvar

Materiell
Holde klatreveggene og annet materiell (som for eksempel tjukkaser og faste topptau) i forsvarlig stand.

Utstyr
Sørge for at vårt utleieutstyr er i forsvarlig stand.

Sikre områder
Sperre av og sikre områder av senteret der det utføres vedlikehold eller etableres nye klatreruter.

Veiledning
Veiledning fra Klatreverkets instruktører skal være faglig korrekt og ikke sette deltagere i unødig fare.

Personskade ved svikt
Personskade forårsaket av svikt eller feil på vårt anlegg eller utleid utstyr, eller som følge av feilaktig handling eller veiledning fra Klatreverkets ansatte. (Du bruker senterets fasiliteter og klatrer på eget ansvar.)

Kurs og arrangement
Klatreverket kan bli holdt ansvarlig for personlige skader under kurs og arrangement når skaden forårsakes direkte av brudd på Klatreverkets sikkerhetsinstruks for Klatreverkets ansatte instruktører.

Ditt ansvar

Alt opphold på Klatreverket skjer for egen risiko.
Barn skal holdes under oppsyn til enhver tid. Ungdom (under 18 år) kan komme uten følge av voksne, men en foresatt må ha signert ansvarserklæringen før klatring påbegynnes.

Respekter midlertidig avsperrede områder
Når det skrus ruter, utføres vedlikehold eller renhold sperres områder midlertidig av. Risikoen for ulykke er høy på grunn av tunge gjenstander som kan falle fra store høyder.

Følg info på skilt og plakater
Du plikter å rette deg etter forbud og retningslinjer på skilt og plakater i Klatreverkets lokaler. En del regler gjelder kun for spesielle steder og/eller omstendigheter. 

Adgang forbudt for barn
Respekter soner som er merket med adgang forbudt for de minste. Her er det fristende tjukkaser som er fallsoner for buldring, eller tunge vekter som kan gi alvorlig skade.

Fallsoner
Det er ditt ansvar ikke å bli truffet av en fallende klatrer.

Egen sikkerhetssjekk

 • Du har selv ansvar for at ditt private klatreutstyr er i forsvarlig stand til enhver tid.
 • Du har selv ansvar for å gjøre kameratsjekk før du klatrer
 • Du har selv ansvaret for å sikre i samsvar med din sertifisering 
 • Du har selv ansvar for å sjekke fallsonen til klatrere rundt deg.


Følge instruktørens veiledning

Som deltaker på kurs, trening eller arrangement med instruktør, plikter du å lytte til og rette deg etter retningslinjene fra instruktøren. Det er instruktørene som er ansvarlig for din sikkerhet, men bare så lenge du følger instruktørens veiledning.

Potensielt farlige situasjoner
Meld fra til personalet dersom du oppdager sikkerhetsmessige mangler ved anlegget eller om du ser en som klatrer eller sikrer uforsvarlig.

Signer

Jeg signerer på vegne av meg selv. Jeg har lest og forstått

 1. Reglene
 2. Ansvarserklæringen

Jeg er foresatt og signerer på vegne av en mindreåring. Jeg har lest og forstått

 1. Reglene
 2. Ansvarserklæringen
 
Jeg har gått igjennom reglene sammen med den mindreårige som jeg signerer på vegne av.