Klatring

Takk for mange og opplysende svar på barisundersøkelsen!

Generelt på Klatreverket i Oslo MÅ du ikke ha genser på overkroppen (klatre og trene baris), men vi oppfordrer til å ta hensyn. Bakgrunnen til at vi ber om at du tar hensyn, er undersøkelsen vi gjennomførte blant kundene våre i november 2022 der 1015 av dere svarteDet viktigste funnet er at 35 prosent av dere er negative til at folk trener i bar overkropp (baris). 65 prosent er positive eller bryr seg ikke. De 35 prosentene mener baris skaper kroppspress, er ekkelt og uhygienisk, og lite inkluderende. Det er en liten overvekt blant kvinner av de som er negative. 

(På Klatreverket Torshov MÅ du ha genser på når du klatrer på den bratte konkurranseveggen i resepsjonen da det er barisforbud på Myrens treningsenter.)

Når er det spesielt viktig å ta hensyn og ha genser på

Vi oppfordre folk til å beholde klærne på i tidsrom der vi har besøk av mye ungdom og når det er mye folk.

  • Ungdomsgruppene trener mandag til fredag fra 15.30 til 20.00
  • Det er vanligvis mye folk mandag til fredag fra 17.00 til 20.00
  • Det er vanligvis mye folk lørdag og søndag fra 11.00 til 15.00

Vi trodde frihetselskende barisentusiaster var i overlegent flertall

Vår forventning var at resultatet av undersøkelsen skulle ligge nærmere holdningene i kommentarfeltene på Instagram og Facebook. Der dominerer positive, frihetselskende barisentusiaster. Inspirasjonen til undersøkelsen var diskusjonen rundt baris og kroppspress, men det viser seg at hygiene er en vel så viktig faktor.

Grafikk

Hvordan vi rekrutterte

Vi sendte lenke til en enkel undersøkelse til abonnenter av nyhetsbrev og til følgerne våre på Instagram og Facebook. De fleste av våre følgere er erfarne klatrere, men 5% av de 1015 er nye til klatring. Blandt disse er fordelingen mellom positiv og negativ til baris er den samme som blant de som er erfarne klatrere. Av de som sier nei er det ganske jevnt fordelt mellom kjønnene, selv om kvinner er litt mer negative enn menn.

Gode og nyanserte kommentarer

Det er mange som har utdypet holdningen sin til baris med en kommentar. Det er grunnen til at vi mener det ikke er nødvendig med et kategorisk forbud. Vi tror dere kommer til å ta hensyn til hverandre – både dere som elsker frihet og luft på kroppen og dere som kan styre deres begeistring.

Utvalgte kommentarer:

  • Mindre posering av flotte kropper er bedre for ungdommer i puberteten 
  • Det ser ut til at det er en trend blant yngre klatrere å kle av seg, noe jeg tenker at kan få uheldige konsekvenser
  • Om noen føler seg støtt av dette, så er jo dette et enkelt tiltak for å forhindre kroppspress
  • Bedre at de som sliter med kroppspress, jobber med det på andre måter
  • Det er ofte er trangt i buldresoner og treningsrom. Jeg vil helst slippe å komme i kontakt med andres svette mer enn nødvendig
  • Syns ikke det skaper kroppspress. Men det er en uting når senteret er fullt/trangt. Ellers ok
  • Ikke lag en regel for dette, la folk få tenke og oppføre seg fritt