Trivsel på treningsgruppene

Sikkerhet

I et klatresenter kan det oppstå farlige situasjoner. Det er ikke et sted der barn og ungdom kan løpe og leke fritt. Det er viktig at deltagerne på treningsgrupper retter seg etter beskjeder fra instruktør. Under er de viktigste reglene (som ungdommen også lærer mens de trener).

Når du sikrer, må du følge med på at fallsonen under klatreren i veggen er trygg.

Når du buldrer så må du følge med rundt deg så verken du eller andre står i fallsonen til en klatrer.

Før du begynner å klatre – sjekk at du ikke havner i en annen klatrers fallsone.

Ved å klatre på tau, autobelay eller dingle, uten å ha bedt instruktøren om hjelp, tar du selv ansvaret for kameratsjekk og sikring, og fritar instruktøren og Klatreverket for det samme ansvaret.

Alle kan buldre, men du gjør det på eget ansvar. Er det noen som buldrer over deg? Pass på at ingen ikke faller på deg. Den som klatrer har alltid “forkjørsrett”. Du må se opp og følge med, når du er på tjukassen!

Ingen drikkeflasker eller andre harde greier skal være på tjukkasene heller. Gå av tjukkasen når du har gått din bulder og gi plass til nestemann. Ikke stå på tjukkasen og skravl med venner.

I sikkerhetsregler og ansvarserklæring finner du alle sikkerhetsreglene >

Regler på trening

Møt presist på trening
Mobilten skal være i sekken
Følg med i opplæringen
Vis respekt for alle i gruppa
Inkluder andre
Rett deg etter beskjeder fra Klatreverket sine ansatte
Ta vare på Klatreverkets eiendeler
Rydd etter deg

Ikke akseptert
å mobbe eller krenke andre
å utøve eller true med fysisk vold

Tiltak ved trøbbel
Ved gjentatte eller alvorlige brudd på reglene, kontaktes foresatte av Klatreverket sin ledelse for å finne løsninger. Målet er at ungdommen fortsetter på trening. Gi oss beskjed hvis det er deltaker som har behov for ledsager.