Treningsgrupper for ungdom

Ungdomsgruppene er trening med klatring for barn og ungdom fra 4. klasse til ca 19 år. I hver gruppe er det 6-13 ungdommer som lærer å komme til topps i en klatrevegg med tau eller over en tjukkas. Noen ungdommer kommer på trening for å treffe de andre i gruppa og ha det gøy. Andre vil bare klatre og er giret mot progresjon. Det er fokus på at alle skal ha det bra på hver eneste trening. Det er det viktigste!

 

Påmelding

Gruppen starter opp sammen med skoleåret i uke 1 fra 3. januar og går helt frem til skoleslutt i juni uke 24.
NB! Dato i påmeldingen er satt til siste uke før sommerferien.
Treningen varer 1,5 time og koster NOK 200,- per gang. Påmeldingen gjelder for 21 ganger. Inngang, instruktører og bruk av alt nødvendig klatreutstyr er inkludert i prisen. Prisen reduseres ikke om man stiller med eget utstyr.

Om det er plass, er det mulig å starte i en treningsgruppe midt i sesongen, ta kontakt på post@klatreverket.no, så tilpasses prisen etter antall ganger. Dersom det ikke er ledig på ønsket gruppe kan du sette deg på venteliste.

Pris alle ganger: 4200,-

 

Betingelser og refusjon

Du får full refusjon ved kansellering frem til 5 dager før oppstart av treningsgruppa. Fra 5 dager før og til oppstart av gruppa refunderes 50% av beløpet. Kansellering kommuniseres til post@klatreverket.no. Om vi må avlyse en gruppe på grunn av få påmeldinger, blir hele beløpet refundert. Om vi ikke klarer å gjennomføre alle gangene, refunderes tapte treninger. Om du ikke kan komme på trening 3 ganger på rad og kan vise sykemelding, får du et Klatreverket gavekort pålydende NOK 200,- per gang du mistet, minus NOK 400,-

 

Treningsgrupper – Buldring

Buldre-gruppe

Buldring er klatring uten tau i sikker høyde over tjukkaser. Det er en leken og sosialt treningsform der du lærer å bruke kroppen på ulike måter for å komme til toppen av klatreveggen. Dersom det ikke er ledig på ønsket gruppe blir det mulig å sette seg på venteliste.

Krav for å delta: Du må gå i 5. klasse eller mer. Det trengs ingen klatreerfaring for å bli med men du må være så moden at du ikke utsetter deg selv og andre for fare ved å leke i utsatte områder. Merk at det ikke klatres og sikres med tau i buldring. Vi har buldregrupper på Klatreverket Torshov (13 til 15 år) og på Klatreverket Bryn.

Pris: 4200,-

Påmelding Buldregruppe 13-15 år  (Stengt grunnet teknisk oppdatering)

Dersom det ikke er plass kan du sette deg på venteliste.

 

 

 

Treningsgrupper – Tau

For å starte med klatretrening må ungdommen ha gjennomført et nybegynnerkurs, eller ha tilsvarende kompetanse. Om det er plass, er det mulig å starte i en treningsgruppe midt i sesongen.

På treningsgruppene med tau lærer en først sikring og klatring på topptau. Etterhvert som en får erfaring og blir mer modne, kan ungdommene sertifisere seg til å ta Topptaukort og bli med i en av Topptau-gruppene. Der lærer de å sikre på led og aspirerer til Brattkort. Når ungdommen er sertifisert kan en klatre uten oppsyn av voksne.

Treningsgruppene med tau er også fylt av lek med tau, buldring og klatrespesifikke øvelser. De eldste lærer om skadeforebyggende øvelser og alternativ trening.

 

Basis-gruppe

På ungdomgruppene Basis lærer en først sikring og klatring på topptau. Hver trening er delt i oppvarming, klatring og sikring på topptau samt uttøyning. Gruppene er i utgangspunktet aldersdelt, men det er fleksibilitet. Om venner vil gå sammen, pleier det ordne seg. På Basisgruppene er klatreglede og utfoldelse det viktigste. Det er starten på veien frem til å ta Topptauprøven om en vil!
Dersom det ikke er ledig på ønsket gruppe blir det mulig å sette seg på venteliste.

Krav for å delta: Du må gå i 4. klasse eller mer. Kravet for å bli med i treningsgrupper med tau er “Nybegynnerkurs klatring for ungdom” eller “Klatring i skoleferien”.

Pris: 4200,-

Påmelding Basisgruppe 9-12 år (Stengt grunnet teknisk oppdatering)
Påmelding Basisgruppe 13-15 år
(Stengt grunnet teknisk oppdatering)

Dersom det ikke er plass kan du sette deg på venteliste.

 

Topptaukort-gruppe

I topptaugruppene er det fokus på at ungdommene kan sikre hverandre trygt på topptau uten en instruktør. Du kan lære å lære sikre og klatre på led, slev om det er ikke et krav. En treningsøkt inneholder oppvarming, klatring, lek med tau, sikring på led og uttøyning. Ungdommene kan ta sertifiseringen Brattkort når de føler seg klare. Med Brattkort kan man sikre på topptau og led på alle vegger på Klatreverket og på de aller fleste klatresentre i Norge. Dersom det ikke er ledig på ønsket gruppe blir det mulig å sette seg på venteliste.

Krav for å delta: Man må minst ha Topptaukort eller Mini-Topptaukort for å delta.

Pris: 4200,-

Påmelding Topptaukortgruppe 12-16 år (Stengt grunnet teknisk oppdatering)

Dersom det ikke er plass kan du sette deg på venteliste.

 

Brattkort-gruppe

I Brattkortgruppene er det høy klatrekompetanse hos ungdommene. De buldrer like mye som de klatrer på tau. De lærer mer om skadeforebyggende øvelser og alternativ trening. Mange av dem treffes utenom treningsgruppen for å klatre, og da har vi nådd målet. Vi har ungdom som har klatreglede og som trives sammen sosialt. Dersom det ikke er ledig på ønsket gruppe blir det mulig å sette seg på venteliste.

Krav for å delta: Man må ha Brattkort for å delta.

Pris: 4200,-

Påmelding Brattkortgruppe 13-16 år (Stengt grunnet teknisk oppdatering)
Påmelding Brattkortgruppe 15-19 år (Stengt grunnet teknisk oppdatering)

Dersom det ikke er plass kan du sette deg på venteliste.

 


Ansvarserklæring

Når du melder deg på i nettbutikken, signerer du samtidig ansvarserklæringen. I den står det hvilket ansvar vi har og du har, når du klatrer på Klatreverket. En foresatte må signere på vegne av ungdommen.


Sikkerhet og sertifisering

For deltakere uten sikringskort, eller når kun den ene har sikringskort, har instruktørene ansvaret for at utstyret er korrekt montert før klatring. Når både klatreren og sikreren har Topptaukort eller Mini-topptaukort, har deltakerne selv ansvaret for å ha kontroll på eget utstyr før klatring eller sikring, og for å sjekke partneren hver gang før klatring eller sikring.

Når sikreren ikke har sikringskort, sørger instruktøren for backup, slik at klatreren ikke faller langt selv om sikreren gjør feil. Når sikreren har Topptaukort eller Mini-Topptaukort, har sikreren selv ansvaret for selve sikringen på topptau.

Når en deltaker har tilstrekkelig modenhet og sikkerhetsinnsikt, har kontroll på eget utstyr før klatring eller sikring, sjekker partneren korrekt før klatring eller sikring, og sikrer korrekt hele tiden, får deltakeren Topptaukort eller Mini-Topptaukort, avhengig av alder. Hvor lang tid det tar å få kortet er svært individuelt. Det kan ta to måneder eller to år eller lenger. Jo yngre deltakeren er, jo lengre tid tar det gjerne å få kortet. Sikkerheten kommer først. Snakk gjerne med instruktørene på gruppen om du lurer på ca hvor lang tid det er igjen før deltakeren får Topptaukort eller Mini-Topptaukort.

Personer som er 13 år eller eldre får Klatreforbundets Topptaukort. Personer under 13 år får Klatreverkets Mini-Topptaukort. Mini-Topptaukort gjelder kun på Klatreverket. På Klatreverket gir Mini-Topptaukort adgang til det samme som vanlig Topptaukort, med samme begrensninger.


Forsikring

Klatreverkets ansvarsforsikring dekker skade som følge av feil når Klatreverket har ansvaret, for eksempel feil ved utstyr som lånes av Klatreverket eller at en instruktør gjør feil. Skade som følge av feil ved utstyr som en deltaker stiller med selv eller som følge av at en deltaker gjør feil når deltakeren har ansvaret, dekkes ikke av Klatreverkets ansvarsforsikring. Se detaljer når det gjelder ansvar under hver gruppe.
Det anbefales å tegne egen forsikring som dekker skade ved klatring.