Treningsgrupper for ungdom

Ungdomsgruppene er trening med klatring som aktivitet for barn og ungdom fra 9 til 19 år.
I hver gruppe er det 6-13 ungdommer som lærer å komme til topps i en klatrevegg med tau eller over en tjukkas.
Noen ungdommer kommer på trening for å treffe de andre i gruppa og ha det gøy. Andre vil bare klatre og er giret mot progresjon.
Det er fokus på at alle skal ha det bra på hver eneste trening. Det er det viktigste!

 

Påmelding

Treningsgruppene følger skoleåret. Høstsemesteret går fra august til desember og vårsemesteret fra januar til juni.
Treningen varer 1,5 time hver uke med unntak av røde dager og skoleferier.
Inngang, instruktører og bruk av alt nødvendig klatreutstyr er inkludert i prisen.
Om det er plass, er det mulig å starte i en treningsgruppe midt i sesongen, ta kontakt på post@klatreverket.no, så tilpasses prisen etter antall ganger.

 

En del taugrupper er fulle våren 2023 – hvor skal vi lage flere plasser?

Den taugruppa du ønsker plass på kan være utsolgt. Skriv opp hvilken type gruppe og dag/tid det ønskes plass.
Er dere flere som ønsker det samme, kan vi åpne opp for flere plasser og grupper. Det er fremdeles plass på mange av gruppene.

Til ventelisten >

 

Buldre-grupper

Buldring er klatring uten tau i sikker høyde over tjukkaser.
Det er en leken og sosialt treningsform der du lærer å bruke kroppen på ulike måter for å komme til toppen av klatreveggen.
Krav for å delta:  Det trengs ingen klatreerfaring for å bli med.
Påmelding Buldregruppe 13-16 år på Bryn  (rett ved Brynseng T-bane)
Påmelding Buldregruppe 13-16 år på Løkka  (5 min gangavstand fra Torshov)
Påmelding Buldregruppe 13-16 år på Torshov
Påmelding Buldregruppe 9-12 år på Torshov

 

Tau-grupper

På treningsgruppene med tau lærer du sikring og klatring på topptau, men treningen er også fylt av lek med tau, buldring og klatrespesifikke øvelser.
Etter hvert som en får erfaring og blir mer modne, kan ungdommene sertifisere seg til å ta Topptaukort og bli med i en av Topptau-gruppene.
Der lærer de å sikre på led og aspirerer videre til Brattkort, og kan deretter bli med i Brattkortgruppe. Når ungdommen er sertifisert kan en klatre uten oppsyn av voksne. Treningen er delt i oppvarming, klatring og sikring på topptau samt uttøyning. De eldste lærer om skadeforebyggende øvelser og alternativ trening. For å starte med klatretrening må ungdommen ha gjennomført et Nybegynnerkurs for ungdom, eller ha tilsvarende kompetanse.

Basis-gruppe

På ungdomgruppe Basis lærer en først sikring og klatring på topptau. Hver trening er delt i oppvarming, klatring og sikring på topptau samt uttøyning. Gruppene er i utgangspunktet aldersdelt, men det er fleksibilitet. Om venner vil gå sammen, pleier det ordne seg. På Basisgruppene er klatreglede og utfoldelse det viktigste. Det er starten på veien frem til å ta Topptauprøven om en vil!
De fleste må delta en viss tid på Basisgruppe før de får Topptaukort eller Mini-Topptaukort. Hvor lang tid det tar er individuelt.
Krav for å delta: Ha lært å sikre på “Nybegynnerkurs klatring for ungdom” eller “Klatring i skoleferien”.

Påmelding Basisgruppe 9-12 år 
Påmelding Basisgruppe 13-15 år

Topptaukort-gruppe

I Topptaugruppene er det fokus på at ungdommene kan sikre hverandre trygt på topptau uten at en instruktør holder i tauet.
Sikkerhet og modenhet til å ta selvstendig ansvar for en som klatrer høyt oppe i veggen er prioritert.
Når klatring og sikring på topptau er blitt lett lærer de å sikre og klatre på led. Ungdommene kan videre ta sertifiseringen Brattkort når de føler seg klare. Med Brattkort kan man sikre på topptau og led på alle vegger på Klatreverket og på de aller fleste klatresentre i Norge.
Krav for å delta: Man må minst ha Topptaukort eller Mini-Topptaukort for å delta.

Påmelding Topptaukortgruppe 9-12 år
Påmelding Topptaukortgruppe 12-16 år

Brattkort-gruppe

I Brattkortgruppene er det høy klatrekompetanse hos ungdommene. De buldrer like mye som de klatrer på tau.
De lærer mer om skadeforebyggende øvelser og alternativ trening. Mange av dem treffes utenom treningsgruppen for å klatre, og da har vi nådd målet. Vi har ungdom som har klatreglede og som trives sammen sosialt.
Krav for å delta: Man må ha Brattkort for å delta.

Påmelding Brattkortgruppe 13-16 år
Påmelding Brattkortgruppe 15-19 år

 

Avbestilling og betingelser

Avbestilling: er kostnadsfritt inntil til 5 dager før oppstart av treningsgruppa. Avbestilling må kommuniseres skriftlig til post@klatreverket.no.
Om Klatreverket må avlyse en gruppe på grunn av få påmeldinger, blir hele beløpet refundert. Om vi ikke klarer å gjennomføre alle gangene, refunderes tapte treninger.
Sykdom: Ved skade eller sykdom som forhindrer trening 3 eller flere ganger får du et gavekort pålydende prisen per gang du mistet mot fremvisning av legeattest minus 600,-.
Avmelding: Ved avmelding i løpet av kurset kan du velge gavekort eller refusjon for resterende antall ganger, minus et avmeldingsgebyr på 800 kr.
All avmelding må skje skriftlig på e-post til post@klatreverket.no

 


Ansvarserklæring

Når du melder deg på i nettbutikken, signerer du samtidig ansvarserklæringen. I den står det hvilket ansvar vi har og du har, når du klatrer på Klatreverket. En foresatte må signere på vegne av ungdommen.


Sikkerhet og sertifisering

For deltakere uten sikringskort, eller når kun den ene har sikringskort, har instruktørene ansvaret for at utstyret er korrekt montert før klatring. Når både klatreren og sikreren har Topptaukort eller Mini-topptaukort, har deltakerne selv ansvaret for å ha kontroll på eget utstyr før klatring eller sikring, og for å sjekke partneren hver gang før klatring eller sikring.

Når sikreren ikke har sikringskort, sørger instruktøren for backup, slik at klatreren ikke faller langt selv om sikreren gjør feil. Når sikreren har Topptaukort eller Mini-Topptaukort, har sikreren selv ansvaret for selve sikringen på topptau.

Når en deltaker har tilstrekkelig modenhet og sikkerhetsinnsikt, har kontroll på eget utstyr før klatring eller sikring, sjekker partneren korrekt før klatring eller sikring, og sikrer korrekt hele tiden, får deltakeren Topptaukort eller Mini-Topptaukort, avhengig av alder. Hvor lang tid det tar å få kortet er svært individuelt. Det kan ta to måneder eller to år eller lenger. Jo yngre deltakeren er, jo lengre tid tar det gjerne å få kortet. Sikkerheten kommer først. Snakk gjerne med instruktørene på gruppen om du lurer på ca hvor lang tid det er igjen før deltakeren får Topptaukort eller Mini-Topptaukort.

Personer som er 13 år eller eldre får Klatreforbundets Topptaukort. Personer under 13 år får Klatreverkets Mini-Topptaukort. Mini-Topptaukort gjelder kun på Klatreverket. På Klatreverket gir Mini-Topptaukort adgang til det samme som vanlig Topptaukort, med samme begrensninger.


Forsikring

Klatreverkets ansvarsforsikring dekker skade som følge av feil når Klatreverket har ansvaret, for eksempel feil ved utstyr som lånes av Klatreverket eller at en instruktør gjør feil. Skade som følge av feil ved utstyr som en deltaker stiller med selv eller som følge av at en deltaker gjør feil når deltakeren har ansvaret, dekkes ikke av Klatreverkets ansvarsforsikring. Se detaljer når det gjelder ansvar under hver gruppe.
Det anbefales å tegne egen forsikring som dekker skade ved klatring.