Personvernerklæring for Klatreverket

Personopplysninger vi lagrer

Om du har inngangskort (klippekort, sesongkort, saldokort) lagrer vi følgende personopplysninger om deg;
Navn, postnummer og mobilnummer samt signatur på at du har lest og akseptert ansvarserklæring
Om du er under 18 år, har en foresatt godkjent at personopplysininger om deg er lagret. Dette gjelder både som deltager på kurs eller treningsgrupper eller om du har inngangskort.
Om du har personlig inngangskort knyttet til arbeidsplassen er denne knytningen lagret.
Om du har gitt oss samtykke, kan vi lagre kjøpskvitteringer, kjønn, fødselsdato, epostadresse og passord til Din side.
Vi lagrer ingen betalingsinformasjon.

Formål

Inngangskort er personlig, og vi lagrer informasjon om deg så det er enkelt å vedlikeholde kort.
Vi innhenter et eget samtykke for å motta nyhetsbrev på epost.
I nyhetsbrevet inneholder informasjon og gode tilbud.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
For å kunne oppfylle våre forpliktelser utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere (for eksempel i forbindelse med klatrekurs og andre arrangementer).

Utlevering av personlig informasjon i forbindelse med smittesporing, Covid19

Vi blir kontaktet av smittevernmyndighetene med forespørsel om besøksinformasjon for å spore smitte av Covid19. Da sender vi dato og tidspunkt sammen med kontaktinformasjon til myndighetene. Når du passerer inngangsporten på Klatreverket, godtar du denne delingen av data.

Sletting av personopplysninger

Personopplysninger knyttet til kjøp av kurs, arrangementer og inngangskort lagres i 12 til 18 måneder etter utløpsdato før de slettes.
Om vi lagrer kjøpskvitteringer på dine vegne, slettes ikke personopplysninger annet enn på din anmodning.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Ved flytting eksporteres informasjonen til et åpent og plattformuavhengig format.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. All sensitiv data er lagret hos vår databehandler Data Nova. Betalingsinformasjon er lagret hos Nets.

Behandlingsansvarlig

Dag Cappelen Papazian er på vegne av Klatreverket behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
post@klatreverket.no