UNGDOMSGRUPPER TAU

Ungdomsgruppene er våre treningsgrupper for ungdom fra 4. klasse til ca 19 år. Deltakerne lærer først klatring og sikring på topptau og får etter hvert Topptaukort. Deretter lærer de klatring og sikring på led og får etter hvert brattkort. Det varieres med buldring, rappell og én utedag (Topptaukort- og Brattkortgruppe). Etter hvert som deltakerne blir flinkere og klatrer mer, lærer de om skadeforebygging og alternativ trening.

Én høstsesong og én vårsesong som følger skoleåret, men om det er plass, er det mulig å begynne midt i sesongen.

Ikke ledig plass på ønsket gruppe? Skriv deg opp på venteliste her 🙂

BASISGRUPPE

Treningsgruppe for ungdom fra 4 klasse til ca 15 år som har fått grunnleggende opplæring i klatring og sikring på topptau, men som ikke har Topptaukort eller Mini-Topptaukort. Hver dag har vi basisgrupper inndelt etter alder, 9-12 og 13-15 år, og noen dager har vi basisgrupper med åpen alder. Alle gruppene varer i 1,5 time. Det er ulikt oppstartstidspunkt, så sjekk dette når dere melder dere på. Kravet for å bli med er Nybegynnerkurs klatring eller Sommerskolen. Temaer: Oppvarming, klatring og sikring på topptau, uttøyning. Etter hvert som deltakerne får Topptaukort eller Mini-Topptaukort, kan de gå videre fra Basisgruppe til Topptaukort-gruppe, også midt i sesongen.

↓ Krav for å delta
↓ Topptaukort | Mini-Topptaukort
↓ Priser | Påmelding | Venteliste
↓ Betaling
↓ Refusjon ved sykdom, skade, avmelding
↓ Sikkerhet | Ansvar | Forsikring
↓ Spørsmål | Meldinger

KRAV FOR Å DELTA

Man skal minst gå i 4. klasse på skolen.

Personer som behersker å montere klatreutstyret, har kontroll på eget utstyr før klatring eller sikring, og som sikrer korrekt og forsvarlig på topptau på egenhånd, kan meldes på Basisgruppe. Andre starter med Nybegynnerkurs for ungdom eller Sommerskolen. Etter man har deltatt på Nybegynnerkurs for ungdom eller Sommerskolen og fått kompetansebeviset ‘Klar for Basisgruppe’, er det bare å melde seg på Basisgruppe.

Hvis dere er usikker på om personen er kvalifisert for å delta, ta kontakt med oss på post@klatreverket.no eller 22 04 06 80.

TOPPTAUKORT & MINI-TOPPTAUKORT

Når en deltaker har tilstrekkelig modenhet og sikkerhetsinnsikt, har kontroll på eget utstyr før klatring eller sikring, sjekker partneren korrekt før klatring eller sikring, og sikrer korrekt hele tiden, får deltakeren Topptaukort eller Mini-Topptaukort, avhengig av alder. Hvor lang tid det tar å få kortet er svært individuelt. Det kan ta to måneder eller to år eller lenger. Jo yngre deltakeren er, jo lengre tid tar det gjerne å få kortet. Sikkerheten kommer først. Snakk gjerne med instruktørene på gruppen om du lurer på ca hvor lang tid det er igjen før deltakeren får Topptaukort eller Mini-Topptaukort.

Personer som er 13 år eller eldre får Klatreforbundets Topptaukort. Personer under 13 år får Klatreverkets Mini-Topptaukort. Mini-Topptaukort gjelder kun på Klatreverket. På Klatreverket gir Mini-Topptaukort adgang til det samme som vanlig Topptaukort, med samme begrensninger.

Med Topptaukort eller Mini-Topptaukort kan deltakeren gå videre til Topptaukort-gruppe. Med Topptaukort eller Mini-Topptaukort har man adgang til å sikre egenhånd på alle vegger på Klatreverket, også utenom gruppen, men er sikreren under 16 år, skal klatreren også minst ha Topptaukort eller Mini-Topptaukort.

PRISER | PÅMELDING | VENTELISTE

Høstsesongen 2020: Oppstart uke 34 (17-21.august). Siste gang uke 51. Alle basisgruppene varer 1,5 time. Se påmelding for starttidspunkt. Noen grupper starter kl. 15.30, andre grupper starter kl. 20.00.

Inngang, instruktører og bruk av alt nødvendig klatreutstyr er inkludert. Prisen reduseres ikke om man stiller med eget utstyr.

Som tidligere er det to alternativer for deltakelse – hele sesongen eller fra når som helst og ut resten av sesongen. Kun startdatoen vises, men man betaler totalsummen fra datoen man starter og ut sesongen. Du betaler 200,- per gang samlet fra og med første treningsdag etter påmelding.

Velg riktig oppstartsdato i menyen til venstre:

→   Påmelding Basisgruppe mandager 9-12 år

→   Påmelding Basisgruppe tirsdager 9-12 år

→   Påmelding Basisgruppe tirsdager 13-15 år

→   Påmelding Basisgruppe onsdager 9-12 år

→   Påmelding Basisgruppe onsdager 13-15 år

→   Påmelding Basisgruppe torsdager 9-12 år

→   Påmelding Basisgruppe torsdager 13-15 år

Klatregruppe for ungdom på fredager er i utgangspunktet lik som våre basisgrupper, hvor deltakerene må ha kursbevis for gjennomført Nybegynnerkurs ungdom. Men det er også plass til de ungdommene som har topptaukort.

→   Påmelding Klatregruppe ungdom fredag

Dersom det ikke er ledig på ønsket gruppe, skriv deg opp på ventelisten.

Merk: På påmeldingssiden står både oppstartsdatoer og ukedager for gruppene. Gruppene går kontinuerlig hele vårsesongen og hele høstsesongen, og vi tar kontinuerlig imot påmeldinger. Skal du melde på en deltaker midt i sesongen: Se bort ifra oppstarsdato. Det er ukedag og antall ledige plasser som gjelder.

Påmelding kan også skje til post@klatreverket.no eller 22 04 06 80. I så fall trenger vi følgende:

 • Deltakerens navn
 • Deltakerens fødselsdato
 • Foresattes mobil
 • Foresattes epost
 • Ønsket startdato (fra start eller f.o.m. selvvalgt dato)

Det gis søskenrabatt, rabatt for deltakelse på samme gruppe flere ukedager, og rabatt for deltakelse på flere grupper (f.eks. Brattkortgruppe én dag og Buldregruppen en annen dag). Gjelder for alle sesongbaserte ungdomsgrupper, altså Buldregruppe, Basisgruppe, Topptaukort-gruppe, Brattkortgruppe og Treningsgruppen 15-19 år. Rabatten er 20% på gruppe/barn nummer to.

BETALING

To alternativer:

 1. Betal med kort eller kontant i resepsjonen ved første oppmøte på gruppen. Ta vare på kvitteringen.
 2. Faktura tilsendt. Send mail med fakturaadresse til post@klatreverket.no etter påmelding (eller i påmeldingsmailen, dersom du melder på på mail).

Du kan legge inn adresse i bookingsystemet vårt etter påmelding. Da velger du Min side, så Min profil, sjekker post-adressen, og skriver inn eller gjør nødvendige endringer dersom vi ikke har riktig adresse.

REFUSJON VED SYKDOM, SKADE, AVMELDING

Ved sykdom eller skade som gjør at deltakeren ikke kan delta 3 eller flere ganger på rad, refunderes 50 % fra og med første fraværsgang. Ved avmelding refunderes det resterende beløpet minus 3 ganger ukespris. Det er en forutsetning for alle typer refusjon at Klatreverket får beskjed umiddelbart, slik at antall instruktører kan justeres. Avmelding eller beskjed om sykdom/skade må skje skriftlig til post@klatreverket.no

SIKKERHET | ANSVAR | FORSIKRING

Sjekk før klatring
For deltakere uten sikringskort, eller når kun den ene har sikringskort, har instruktørene ansvaret for at utstyret er korrekt montert før klatring.

Når både klatreren og sikreren har Topptaukort eller Mini-topptaukort, har deltakerne selv ansvaret for å ha kontroll på eget utstyr før klatring eller sikring, og for å sjekke partneren hver gang før klatring eller sikring.

Selve sikringsarbeidet
Når sikreren ikke har sikringskort, sørger instruktøren for backup, slik at klatreren ikke faller langt selv om sikreren gjør feil.

Når sikreren har Topptaukort eller Mini-Topptaukort, har sikreren selv ansvaret for selve sikringen på topptau.

Klatreverkets ansvarsforsikring dekker skade som følge av feil når Klatreverket har ansvaret, for eksempel feil ved utstyr som lånes av Klatreverket eller at en instruktør gjør feil. Skade som følge av feil ved utstyr som en deltaker stiller med selv eller som følge av at en deltaker gjør feil når deltakeren har ansvaret, dekkes ikke av Klatreverkets ansvarsforsikring. Se detaljer når det gjelder ansvar under hver gruppe.

Det anbefales å tegne egen forsikring som dekker skade ved klatring.

SPØRSMÅL & MELDINGER

Kontakt oss på post@klatreverket.no

TOPPTAUKORTGRUPPE

Treningsgruppe for deltakere fra ca 12-16 år med Topptaukort eller Mini-Topptaukort, hvor deltakerne også lærer å klatre og sikre på led. Temaer: Oppvarming, klatring, trening, klatring og sikring på led, uttøyning. Når deltakerne får Brattkort, kan de gå videre til Brattkortgruppe, også midt i sesongen.

Man må minst ha Topptaukort eller Mini-Topptaukort for å delta.

↓ Priser | Påmelding | Venteliste
↓ Betaling
↓ Refusjon ved sykdom, skade, avmelding
↓ Sikkerhet | Ansvar | Forsikring
↓ Spørsmål | Meldinger

PRISER | PÅMELDING | VENTELISTE

Høstsesongen 2020: Oppstart uke 34 (17-21. august). Siste gang uke 51. NB: Ikke alle grupper går alle ukedager. Alle topptaukortgruppene varer 1,5 time. Se påmelding for starttidspunkt. Gruppen starter kl. 15.30.

Gruppene går inne på Klatreverket kl 15.30-17.00, bortsett fra én av de ordinære gangene, hvor det blir klatring ute på et klatrefelt i Oslo-området. Også på utedagen er det oppmøte på Klatreverket kl 15.30 og klatringen fortsetter utover kvelden.

To alternativer for deltakelse: Hele sesongen eller fra når som helst og ut resten av sesongen.

Inngang, instruktører og bruk av alt nødvendig klatreutstyr er inkludert. Prisen reduseres ikke om man stiller med eget utstyr.

Det gis søskenrabatt, rabatt for deltakelse på samme gruppe flere ukedager, og rabatt for deltakelse på flere grupper (f.eks. Brattkortgruppe én dag og Buldregruppe en annen dag). Rabatten er 20% på totalen for alle søsken/grupper/dager.

Velg riktig oppstartsdato i menyen til venstre:

→   Påmelding Topptaukortgruppe mandager

→   Påmelding Topptaukortgruppe tirsdager

→   Påmelding Topptaukortgruppe onsdager

→   Påmelding Topptaukortgruppe torsdager

Merk: På påmeldingssiden står både oppstartsdatoer og ukedager for gruppene. Gruppene går kontinuerlig hele vårsesongen og hele høstsesongen, og vi tar kontinuerlig imot påmeldinger. Skal du melde på en deltaker midt i sesongen, se bort ifra oppstartsdato. Det er ukedag og antall ledige plasser som gjelder.

Eventuelt kan påmelding skje til post@klatreverket.no eller 22 04 06 80. I så fall trenger vi følgende:

 • Deltakerens navn
 • Deltakerens fødselsdato
 • Foresattes mobil
 • Foresattes epost
 • Ønsket startdato (fra start eller f.o.m. selvvalgt dato)

Skriv deg på venteliste hvis det ikke er plass dagen du ønsker, så kontakter vi deg hvis det blir plass.

BETALING

To alternativer:

 1. Betal med kort eller kontant i resepsjonen ved første oppmøte på gruppen. Ta vare på kvitteringen.
 2. Faktura tilsendt. Send mail med fakturaadresse til post@klatreverket.no etter påmelding (eller i påmeldingsmailen, dersom du melder på på mail).

Du kan legge inn adresse i bookingsystemet vårt etter påmelding. Da velger du Min side, så Min profil, sjekker post-adressen, og skriver inn eller gjør nødvendige endringer dersom vi ikke har riktig adresse.

REFUSJON VED SYKDOM, SKADE, AVMELDING

Ved sykdom eller skade som gjør at deltakeren ikke kan delta 3 eller flere ganger på rad, refunderes 50 % fra og med første fraværsgang. Ved avmelding refunderes det resterende beløpet minus 3 ganger ukespris. Det er en forutsetning for alle typer refusjon at Klatreverket får beskjed umiddelbart, slik at antall instruktører kan justeres. Avmelding eller beskjed om sykdom/skade må skje skriftlig til post@klatreverket.no

SIKKERHET | ANSVAR | FORSIKRING

Sjekk før klatring
Deltakerne har ansvaret for å ha kontroll på at eget utstyr er korrekt montert før klatring, og for å sjekke at partnerens utstyr er korrekt montert før klatring.

Selve sikringsarbeidet
Deltakerne har selv ansvaret på topptau. Deltakere med Brattkort har selv ansvaret også på led. Instruktøren har ansvaret når en deltaker uten Brattkort klatrer på led. Instruktøren har ansvaret når en deltaker uten Brattkort sikrer på led.

Klatreverkets ansvarsforsikring dekker skade som følge av feil når Klatreverket har ansvaret, for eksempel feil ved utstyr som lånes av Klatreverket eller at en instruktør gjør feil. Skade som følge av feil ved utstyr som en deltaker stiller med selv eller som følge av at en deltaker gjør feil når deltakeren har ansvaret, dekkes ikke av Klatreverkets ansvarsforsikring. Se detaljer når det gjelder ansvar under hver gruppe.

Det anbefales å tegne egen forsikring som dekker skade ved klatring.

SPØRSMÅL & MELDINGER

Kontakt oss på post@klatreverket.no eller 22 04 06 80.

BRATTKORTGRUPPE

Treningsgruppe for ungdom fra ca 13-16 år med Brattkort eller mini-brattkort. Temaer: Oppvarming, klatring, trening, uttøyning, skadeforebygging.

↓ Priser | Påmelding | Venteliste
↓ Betaling
↓ Refusjon ved sykdom, skade, avmelding
↓ Sikkerhet | Ansvar | Forsikring
↓ Spørsmål & Meldinger

PRISER | PÅMELDING | VENTELISTE

Høstsesongen 2020: Oppstart uke 34 (17-21. august). Siste gang uke 51. NB: Ikke alle grupper går alle ukedager. Alle Brattkortgruppene varer 2 timer. Se påmelding for starttidspunkt (tirs 15.30, ons 20.00 og tors 17.00).

Brattkortgruppene går inne på Klatreverket fra , bortsett fra én av de ordinære gangene, hvor det blir klatring ute på et klatrefelt i Oslo-området. På utedagen får dere nærmere beskjed om oppmøtetidspunkt, men vi møtes på Klatreverket.

Som tidligere er det to alternativer for deltakelse – hele sesongen eller fra når som helst og ut resten av sesongen.

Rabatter: Det gis søskenrabatt, rabatt for deltakelse på samme gruppe flere ukedager, og rabatt for deltakelse på flere grupper (f.eks. Rød gruppe én dag og Buldregruppen en annen dag). Gjelder for alle sesongbaserte ungdomsgrupper, altså Buldregruppe, Basisgruppe, Topptaukort-gruppe, Brattkortgruppe og Treningsgruppen 15-19 år. Rabatten er 20% på gruppe/barn nummer to.

Velg riktig oppstartsdato i menyen til venstre:

→   Påmelding tirsdagsgruppen

→   Påmelding onsdagsgruppen

→   Påmelding torsdagsgruppen

Dersom det ikke er ledig på ønsket gruppe, skriv deg opp på ventelisten.

Merk: På påmeldingssiden står både oppstartsdatoer og ukedager for gruppene. Gruppene går kontinuerlig hele vårsesongen og hele høstsesongen, og vi tar kontinuerlig imot påmeldinger. Skal du melde på en deltaker midt i sesongen: Se bort ifra oppstarsdato. Det er ukedag og antall ledige plasser som gjelder.

Påmelding kan også skje til post@klatreverket.no eller 22 04 06 80. I så fall trenger vi følgende:

 • Deltakerens navn
 • Deltakerens fødselsdato
 • Foresattes mobil
 • Foresattes epost
 • Ønsket startdato (fra start eller f.o.m. selvvalgt dato)

BETALING

To alternativer:

 1. Betal med kort eller kontant i resepsjonen ved første oppmøte på gruppen. Ta vare på kvitteringen.
 2. Faktura tilsendt. Send mail med fakturaadresse til post@klatreverket.no etter påmelding (eller i påmeldingsmailen, dersom du melder på på mail).

Du kan legge inn adresse i bookingsystemet vårt etter påmelding. Da velger du Min side, så Min profil, sjekker post-adressen, og skriver inn eller gjør nødvendige endringer dersom vi ikke har riktig adresse.

REFUSJON VED SYKDOM, SKADE, AVMELDING

Ved sykdom eller skade som gjør at deltakeren ikke kan delta 3 eller flere ganger på rad, refunderes 50 % fra og med første fraværsgang. Ved avmelding refunderes det resterende beløpet minus 3 ganger ukespris. Det er en forutsetning for alle typer refusjon at Klatreverket får beskjed umiddelbart, slik at antall instruktører kan justeres. Avmelding eller beskjed om sykdom/skade må skje skriftlig til post@klatreverket.no

SIKKERHET | ANSVAR | FORSIKRING

Deltakerne har selv ansvaret både på topptau og led inne.

Klatreverkets ansvarsforsikring dekker skade som følge av feil når Klatreverket har ansvaret, for eksempel feil ved utstyr som lånes av Klatreverket. Skade som følge av feil ved utstyr som en deltaker stiller med selv eller som følge av at en deltaker gjør feil når deltakeren har ansvaret, dekkes ikke av Klatreverkets ansvarsforsikring. Se detaljer når det gjelder ansvar under hver gruppe.

Det anbefales å tegne egen forsikring som dekker skade ved klatring.

SPØRSMÅL & MELDINGER

Kontakt oss på post@klatreverket.no eller 22 04 06 80.

TRENINGSGRUPPEN 15-19 ÅR

Treningsgruppe for ungdom fra ca 15-19 år med Brattkort. Temaer: Oppvarming, klatring, trening, uttøyning, skadeforebygging.

↓ Priser | Påmelding | Venteliste
↓ Betaling
↓ Refusjon ved sykdom, skade, avmelding
↓ Sikkerhet | Ansvar | Forsikring
↓ Spørsmål & Meldinger

PRISER | PÅMELDING | VENTELISTE

Høstsesongen 2020: Oppstart uke 34 (17-21. august). Siste gang uke 51. NB: Treningsgruppen varer 2 timer og går på torsdag kl 20.00.

Treningsgruppen 15-19 år går inne på Klatreverket bortsett fra én av de ordinære gangene, hvor det blir klatring ute på et klatrefelt i Oslo-området.

Som tidligere er det to alternativer for deltakelse – hele sesongen eller fra når som helst og ut resten av sesongen.

Rabatter: Det gis søskenrabatt, rabatt for deltakelse på samme gruppe flere ukedager, og rabatt for deltakelse på flere grupper (f.eks. Rød gruppe én dag og Buldregruppen en annen dag). Gjelder for alle sesongbaserte ungdomsgrupper, altså Buldregruppe, Basisgruppe, Topptaukort-gruppe, Brattkortgruppe og Treningsgruppen 15-19 år. Rabatten er 20% på gruppe/barn nummer to.

Velg riktig oppstartsdato i menyen til venstre:

→   Påmelding Treningsgruppe 15-19 år

Dersom det ikke er ledig på ønsket gruppe, skriv deg opp på ventelisten.

Merk: På påmeldingssiden står både oppstartsdatoer og ukedager for gruppene. Gruppene går kontinuerlig hele vårsesongen og hele høstsesongen, og vi tar kontinuerlig imot påmeldinger. Skal du melde på en deltaker midt i sesongen: Se bort ifra oppstarsdato. Det er ukedag og antall ledige plasser som gjelder.

Påmelding kan også skje til post@klatreverket.no eller 22 04 06 80. I så fall trenger vi følgende:

 • Deltakerens navn
 • Deltakerens fødselsdato
 • Foresattes mobil
 • Foresattes epost
 • Ønsket startdato (fra start eller f.o.m. selvvalgt dato)

BETALING

To alternativer:

 1. Betal med kort eller kontant i resepsjonen ved første oppmøte på gruppen. Ta vare på kvitteringen.
 2. Faktura tilsendt. Send mail med fakturaadresse til post@klatreverket.no etter påmelding (eller i påmeldingsmailen, dersom du melder på på mail).

Du kan legge inn adresse i bookingsystemet vårt etter påmelding. Da velger du Min side, så Min profil, sjekker post-adressen, og skriver inn eller gjør nødvendige endringer dersom vi ikke har riktig adresse.

REFUSJON VED SYKDOM, SKADE, AVMELDING

Ved sykdom eller skade som gjør at deltakeren ikke kan delta 3 eller flere ganger på rad, refunderes 50 % fra og med første fraværsgang. Ved avmelding refunderes det resterende beløpet minus 3 ganger ukespris. Det er en forutsetning for alle typer refusjon at Klatreverket får beskjed umiddelbart, slik at antall instruktører kan justeres. Avmelding eller beskjed om sykdom/skade må skje skriftlig til post@klatreverket.no

SIKKERHET | ANSVAR | FORSIKRING

Deltakerne har selv ansvaret både på topptau og led inne.

Klatreverkets ansvarsforsikring dekker skade som følge av feil når Klatreverket har ansvaret, for eksempel feil ved utstyr som lånes av Klatreverket. Skade som følge av feil ved utstyr som en deltaker stiller med selv eller som følge av at en deltaker gjør feil når deltakeren har ansvaret, dekkes ikke av Klatreverkets ansvarsforsikring. Se detaljer når det gjelder ansvar under hver gruppe.

Det anbefales å tegne egen forsikring som dekker skade ved klatring.

SPØRSMÅL & MELDINGER

Kontakt oss på post@klatreverket.no eller 22 04 06 80.

Ikke ledig plass på ønsket gruppe? Skriv deg opp på venteliste her 🙂

Vi benytter informasjonskapsler (cookies)<br>slik at vi kan yte deg bedre service<br> Les mer

Om Cookies på våre nettsider

Dette er regulert i ekomlovens bestemmelse om vilkår knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte «cookie-paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Nedenfor finner du lenke til informasjon om hvilke cookies vi bruker. Ved å hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre redusert brukeropplevelse.

Klikk her for å se hvilke cookies vi bruker

Lukk