Ungdomsgruppene er klatretrening for ungdom fra 4. klasse til ca 19 år. I Basis-gruppene lærer ungdommene først klatring og sikring på topptau. Etterhvert får de Topptaukort da kan de bli med i en av Topptau-gruppene. Der lærer de å sikre på led og aspirerer til Brattkort. På Topptau- og Brattkort-treningen varierer vi med buldring, rappell og én utedag. Etter hvert som deltakerne blir flinkere og klatrer mer, lærer de også om skadeforebygging og alternativ trening.

NYBEGYNNERKURS FØRST

For å starte med klatretrening må ungdommen ha gjennomført et nybegynnerkurs, eller ha tilsvarende kompetanse. Om det er plass, er det mulig å begynne med trening midt i sesongen.

Det er høstsesong og vårsesong som følger skoleåret.
Om det ikke er ledig plass i ønsket treningsgruppe? Skriv deg opp på venteliste her 🙂

BASISGRUPPER

Treningsgrupper for ungdom fra 4 klasse til ca 15 år som har nybegynnerkurs eller som kan sikre andre på topptau, men som ikke har Topptaukort eller Mini-Topptaukort. De er inndelt etter alder på 9-12 og 13-15 år som ikke må følges slavisk. Treningen varer i 1,5 time. Temaer: Oppvarming, klatring og sikring på topptau, uttøyning. Etter hvert som deltakerne får Topptaukort eller Mini-Topptaukort, kan de gå videre fra Basisgruppe til Topptaukort-gruppe, også midt i sesongen. Kravet for å bli med i treningsgrupper er Nybegynnerkurs klatring, Klatring i skoleferien (se under menyen “Barn og Ungdom” eller tilsvarende klatrekompetanse.

KRAV FOR Å DELTA

Man skal minst gå i 4. klasse på skolen.

Personer som behersker å montere klatreutstyret, har kontroll på eget utstyr før klatring eller sikring, og som sikrer korrekt og forsvarlig på topptau på egenhånd, kan meldes på Basisgruppe. Andre starter med Nybegynnerkurs for ungdom eller Sommerskolen. Etter at man har deltatt på Nybegynnerkurs for ungdom eller Sommerskolen og fått kompetansebeviset ‘Klar for Basisgruppe’, er det bare å melde seg på Basisgruppe.

Hvis dere er usikker på om ungdommen er kvalifisert for å delta, ta kontakt med oss på post@klatreverket.no eller 22 04 06 80.

PRISER | PÅMELDING | VENTELISTE

Høsten 2021: Vi regner med å kunne starte fra 16. august, men det er avhengig av smittesituasjonen og direktiv fra Oslo kommune. Påmeldingen gjelder for 17 ganger. Treningen varer 1,5 time og koster NOK 200,- per gang. Totalt for 17 ganger = NOK 3400,-. Du kan melde deg på midt i året om det er plass. Inngang, instruktører og bruk av alt nødvendig klatreutstyr er inkludert i prisen. Prisen reduseres ikke om man stiller med eget utstyr.

Påmelding Basisgruppe 9-12 år >

Påmelding Basisgruppe 13-15 år >

Dersom det ikke er ledig på ønsket gruppe, skriv deg opp på ventelisten.

REFUSJON VED SYKDOM, SKADE, AVMELDING

Du får full refusjon ved kansellering frem til 5 dager før oppstart av treningsgruppa. Etter dette er det ingen refusjon ved kansellering. Kansellering kommuniseres til post@klatreverket.no Om vi må avlyse en gruppe på grunn av få påmeldinger, blir hele beløpet refundert. Om vi ikke klarer å gjennomføre alle gangene, refunderes tapte treninger – eller de overføres til neste semester etter ønske.

Om du ikke kan komme på trening 3 ganger på rad og kan vise sykemelding, får du et Klatreverket gavekort pålydende NOK 200,- per gang du mistet, minus NOK 400,-

For å komme på trening må du være helt frisk.

Du må være ekstremt nøye med å vaske og sprite hendene dine. Du må holde minst én meters avstand til de andre som klatrer. Det er skilt som forteller hvor mange det kan være på ulike rom i senteret.

For å hindre smitte av Covid19 gjelder regulativet fra Oslo kommune og NKF. Det kan du lese mer om på nettsidene til Oslo kommune, Folkehelseinstituttet og Norges klatreforbund (NKF). Vi på Klatreverket har øket renholdet og vi etterstreber at det skal være såpe og håndsprit i alle dispensere. Avmelding eller beskjed om sykdom/skade må skje skriftlig til post@klatreverket.no

SIKKERHET | ANSVAR | FORSIKRING

Sjekk før klatring
For deltakere uten sikringskort, eller når kun den ene har sikringskort, har instruktørene ansvaret for at utstyret er korrekt montert før klatring.

Når både klatreren og sikreren har Topptaukort eller Mini-topptaukort, har deltakerne selv ansvaret for å ha kontroll på eget utstyr før klatring eller sikring, og for å sjekke partneren hver gang før klatring eller sikring.

Selve sikringsarbeidet
Når sikreren ikke har sikringskort, sørger instruktøren for backup, slik at klatreren ikke faller langt selv om sikreren gjør feil.

Når sikreren har Topptaukort eller Mini-Topptaukort, har sikreren selv ansvaret for selve sikringen på topptau.

Klatreverkets ansvarsforsikring dekker skade som følge av feil når Klatreverket har ansvaret, for eksempel feil ved utstyr som lånes av Klatreverket eller at en instruktør gjør feil. Skade som følge av feil ved utstyr som en deltaker stiller med selv eller som følge av at en deltaker gjør feil når deltakeren har ansvaret, dekkes ikke av Klatreverkets ansvarsforsikring. Se detaljer når det gjelder ansvar under hver gruppe.

Det anbefales å tegne egen forsikring som dekker skade ved klatring.

TOPPTAUKORT & MINI-TOPPTAUKORT

Når en deltaker har tilstrekkelig modenhet og sikkerhetsinnsikt, har kontroll på eget utstyr før klatring eller sikring, sjekker partneren korrekt før klatring eller sikring, og sikrer korrekt hele tiden, får deltakeren Topptaukort eller Mini-Topptaukort, avhengig av alder. Hvor lang tid det tar å få kortet er svært individuelt. Det kan ta to måneder eller to år eller lenger. Jo yngre deltakeren er, jo lengre tid tar det gjerne å få kortet. Sikkerheten kommer først. Snakk gjerne med instruktørene på gruppen om du lurer på ca hvor lang tid det er igjen før deltakeren får Topptaukort eller Mini-Topptaukort.

Personer som er 13 år eller eldre får Klatreforbundets Topptaukort. Personer under 13 år får Klatreverkets Mini-Topptaukort. Mini-Topptaukort gjelder kun på Klatreverket. På Klatreverket gir Mini-Topptaukort adgang til det samme som vanlig Topptaukort, med samme begrensninger.

Med Topptaukort eller Mini-Topptaukort kan deltakeren gå videre til Topptaukort-gruppe. Med Topptaukort eller Mini-Topptaukort har man adgang til å sikre egenhånd på alle vegger på Klatreverket, også utenom gruppen, men er sikreren under 16 år, skal klatreren også minst ha Topptaukort eller Mini-Topptaukort.

TOPPTAUKORTGRUPPE

Treningsgruppe for deltakere fra ca 12-16 år med Topptaukort eller Mini-Topptaukort. I gruppa er det fokus på å klatre og sikre på led. Temaer: Oppvarming, klatring, trening, klatring og sikring på led, uttøyning. Når deltakerne får Brattkort, kan de gå videre til Brattkortgruppe, også midt i sesongen.

Man må minst ha Topptaukort eller Mini-Topptaukort for å delta.

PRISER | PÅMELDING | VENTELISTE

Høsten 2021: Vi regner med å kunne starte fra 16. august, men det er avhengig av smittesituasjonen og direktiv fra Oslo kommune. Påmeldingen gjelder for 17 ganger. Treningen varer 1,5 time og koster NOK 200,- per gang. Totalt for 17 ganger = NOK 3400,-. Du kan melde deg på midt i året om det er plass. Inngang, instruktører og bruk av alt nødvendig klatreutstyr er inkludert i prisen. Prisen reduseres ikke om man stiller med eget utstyr.

Påmelding ungdom med Topptaukort >

Dersom det ikke er ledig på ønsket gruppe, skriv deg opp på ventelisten.

REFUSJON VED SYKDOM, SKADE, AVMELDING

Du får full refusjon ved kansellering frem til 5 dager før oppstart av treningsgruppa. Etter dette er det ingen refusjon ved kansellering. Kansellering kommuniseres til post@klatreverket.no Om vi må avlyse en gruppe på grunn av få påmeldinger, blir hele beløpet refundert. Om vi ikke klarer å gjennomføre alle gangene, refunderes tapte treninger – eller de overføres til neste semester etter ønske.

Om du ikke kan komme på trening 3 ganger på rad og kan vise sykemelding, får du et Klatreverket gavekort pålydende NOK 200,- per gang du mistet, minus NOK 400,-

For å komme på trening må du være helt frisk.

Du må være ekstremt nøye med å vaske og sprite hendene dine. Du må holde minst én meters avstand til de andre som klatrer. Det er skilt som forteller hvor mange det kan være på ulike rom i senteret.

For å hindre smitte av Covid19 gjelder regulativet fra Oslo kommune og NKF. Det kan du lese mer om på nettsidene til Oslo kommune, Folkehelseinstituttet og Norges klatreforbund (NKF). Vi på Klatreverket har øket renholdet og vi etterstreber at det skal være såpe og håndsprit i alle dispensere. Avmelding eller beskjed om sykdom/skade må skje skriftlig til post@klatreverket.no

SIKKERHET | ANSVAR | FORSIKRING

Sjekk før klatring
Deltakerne har ansvaret for å ha kontroll på at eget utstyr er korrekt montert før klatring, og for å sjekke at partnerens utstyr er korrekt montert før klatring.

Selve sikringsarbeidet
Deltakerne har selv ansvaret på topptau. Deltakere med Brattkort har selv ansvaret også på led. Instruktøren har ansvaret når en deltaker uten Brattkort klatrer på led. Instruktøren har ansvaret når en deltaker uten Brattkort sikrer på led.

Klatreverkets ansvarsforsikring dekker skade som følge av feil når Klatreverket har ansvaret, for eksempel feil ved utstyr som lånes av Klatreverket eller at en instruktør gjør feil. Skade som følge av feil ved utstyr som en deltaker stiller med selv eller som følge av at en deltaker gjør feil når deltakeren har ansvaret, dekkes ikke av Klatreverkets ansvarsforsikring. Se detaljer når det gjelder ansvar under hver gruppe.

Det anbefales å tegne egen forsikring som dekker skade ved klatring.

BRATTKORTGRUPPE

Treningsgruppe for ungdom fra ca 13-16 år med Brattkort eller mini-brattkort. Temaer: Oppvarming, klatring, trening, uttøyning, skadeforebygging.

PRISER | PÅMELDING | VENTELISTE

Høsten 2021: Vi regner med å kunne starte fra 16. august, men det er avhengig av smittesituasjonen og direktiv fra Oslo kommune. Påmeldingen gjelder for 17 ganger. Treningen varer 1,5 time og koster NOK 200,- per gang. Totalt for 17 ganger = NOK 3400,-. Du kan melde deg på midt i året om det er plass. Inngang, instruktører og bruk av alt nødvendig klatreutstyr er inkludert i prisen. Prisen reduseres ikke om man stiller med eget utstyr.

Påmelding til treningsgrupper for ungdom med Brattkort, 13-16år >

Dersom det ikke er ledig på ønsket gruppe, skriv deg opp på ventelisten.

REFUSJON VED SYKDOM, SKADE, AVMELDING

Du får full refusjon ved kansellering frem til 5 dager før oppstart av treningsgruppa. Etter dette er det ingen refusjon ved kansellering. Kansellering kommuniseres til post@klatreverket.no Om vi må avlyse en gruppe på grunn av få påmeldinger, blir hele beløpet refundert. Om vi ikke klarer å gjennomføre alle gangene, refunderes tapte treninger – eller de overføres til neste semester etter ønske.

Om du ikke kan komme på trening 3 ganger på rad og kan vise sykemelding, får du et Klatreverket gavekort pålydende NOK 200,- per gang du mistet, minus NOK 400,-

For å komme på trening må du være helt frisk.

Du må være ekstremt nøye med å vaske og sprite hendene dine. Du må holde minst én meters avstand til de andre som klatrer. Det er skilt som forteller hvor mange det kan være på ulike rom i senteret.

For å hindre smitte av Covid19 gjelder regulativet fra Oslo kommune og NKF. Det kan du lese mer om på nettsidene til Oslo kommune, Folkehelseinstituttet og Norges klatreforbund (NKF). Vi på Klatreverket har øket renholdet og vi etterstreber at det skal være såpe og håndsprit i alle dispensere. Avmelding eller beskjed om sykdom/skade må skje skriftlig til post@klatreverket.no

SIKKERHET | ANSVAR | FORSIKRING

Deltakerne har selv ansvaret både på topptau og led inne.

Klatreverkets ansvarsforsikring dekker skade som følge av feil når Klatreverket har ansvaret, for eksempel feil ved utstyr som lånes av Klatreverket. Skade som følge av feil ved utstyr som en deltaker stiller med selv eller som følge av at en deltaker gjør feil når deltakeren har ansvaret, dekkes ikke av Klatreverkets ansvarsforsikring. Se detaljer når det gjelder ansvar under hver gruppe.

Det anbefales å tegne egen forsikring som dekker skade ved klatring.

TRENINGSGRUPPEN 15-19 ÅR

Treningsgruppe for ungdom fra ca 15-19 år med Brattkort. Temaer: Oppvarming, klatring, trening, uttøyning, skadeforebygging.

PRISER | PÅMELDING | VENTELISTE

Høsten 2021: Vi regner med å kunne starte fra 16. august, men det er avhengig av smittesituasjonen og direktiv fra Oslo kommune. Påmeldingen gjelder for 17 ganger. Treningen varer 1,5 time og koster NOK 200,- per gang. Totalt for 17 ganger = NOK 3400,-. Du kan melde deg på midt i året om det er plass. Inngang, instruktører og bruk av alt nødvendig klatreutstyr er inkludert i prisen. Prisen reduseres ikke om man stiller med eget utstyr.

Påmelding til treningsgrupper for ungdom med Brattkort, 15-19år >

Dersom det ikke er ledig på ønsket gruppe, skriv deg opp på ventelisten.

REFUSJON VED SYKDOM, SKADE, AVMELDING

Du får full refusjon ved kansellering frem til 5 dager før oppstart av treningsgruppa. Etter dette er det ingen refusjon ved kansellering. Kansellering kommuniseres til post@klatreverket.no Om vi må avlyse en gruppe på grunn av få påmeldinger, blir hele beløpet refundert. Om vi ikke klarer å gjennomføre alle gangene, refunderes tapte treninger – eller de overføres til neste semester etter ønske.

Om du ikke kan komme på trening 3 ganger på rad og kan vise sykemelding, får du et Klatreverket gavekort pålydende NOK 200,- per gang du mistet, minus NOK 400,-

For å komme på trening må du være helt frisk.

Du må være ekstremt nøye med å vaske og sprite hendene dine. Du må holde minst én meters avstand til de andre som klatrer. Det er skilt som forteller hvor mange det kan være på ulike rom i senteret.

For å hindre smitte av Covid19 gjelder regulativet fra Oslo kommune og NKF. Det kan du lese mer om på nettsidene til Oslo kommune, Folkehelseinstituttet og Norges klatreforbund (NKF). Vi på Klatreverket har øket renholdet og vi etterstreber at det skal være såpe og håndsprit i alle dispensere. Avmelding eller beskjed om sykdom/skade må skje skriftlig til post@klatreverket.no

SIKKERHET | ANSVAR | FORSIKRING

Deltakerne har selv ansvaret både på topptau og led inne.

Klatreverkets ansvarsforsikring dekker skade som følge av feil når Klatreverket har ansvaret, for eksempel feil ved utstyr som lånes av Klatreverket. Skade som følge av feil ved utstyr som en deltaker stiller med selv eller som følge av at en deltaker gjør feil når deltakeren har ansvaret, dekkes ikke av Klatreverkets ansvarsforsikring. Se detaljer når det gjelder ansvar under hver gruppe.

Det anbefales å tegne egen forsikring som dekker skade ved klatring.

Ikke ledig plass på ønsket gruppe? Skriv deg opp på venteliste her 🙂

[wonderplugin_carousel id="1"]

Vi benytter informasjonskapsler (cookies)<br>slik at vi kan yte deg bedre service<br> Les mer

Om Cookies på våre nettsider

Dette er regulert i ekomlovens bestemmelse om vilkår knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte «cookie-paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Nedenfor finner du lenke til informasjon om hvilke cookies vi bruker. Ved å hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre redusert brukeropplevelse.

Klikk her for å se hvilke cookies vi bruker

Lukk