ANLEGGET

Gulvet er 500 m2. Mesanin på 200 m2. 500 m2 buldreflate. Campus, vekter, moon wall, terapimaster m.m.

Ingen tauklatring.

_mg_4950

_mg_5106

_mg_5119

_mg_4669