Priskalkulator Grupper & Events

Kundetype:

Antall ganger:

+ -


Fra kl    :
Til kl     : (?)

Hvor mange skal klatre?


+ -

+ -

+ -

Tilskuere

+ -

Utstyr:

Antall leie utstyrspakker:
Voksne/studenter:
+ -
Barn:
+ -
Antall leie sko/sele separat:
Antall leie klatresko:
+ -
Antall leie klatresele:
+ -

Antall instruktører: (?)

+ -

Fyll ut dato(er) og kontaktinfo


Dato(er)

Kontaktinfo:

Navn:
*
Epost:
*
Telefon:
*
Fakturaadresse:

Kommentar


Totalt: 0 kr
Kalkuler!
Tilbake
≫ Se detaljer

Dine valg:

Kundetype
Antall ganger
Fra kl
Til kl
Voksne
Studenter
Barn
Tilskuere
Utstyrspakker voksne/studenter
Utstyrspakker barn
Klatresko
Klatresele
Instruktører

Prisdetaljer:

Total pris
kr
Pris per deltaker per gang
kr
Herav inngang
kr
Herav utstyr
kr
Herav instruktører
kr
Tilbake
Tid:

For de fleste er 2 timer perfekt. For barn kan 1 1/2 time være passe. 1 time blir ofte litt knapt, særlig hvis det er første gang. For grupper som kommer mange ganger kan 1 time funke bra - det går kjappere for hver gang å få på utstyret!

Utstyrspakker:

Utstyrspakke: sko - sele - taubrems - kalkpose. Hvis alle skal klatre tau, velg utstyrspakke for alle.

Antall instruktører:

Det sikres med selvlåsende taubrems. Deltakere fra ca 13 år sikrer selv. Det er lett å lære, og helt trygt så lenge instruktøren passer på. Hvis deltakerne er for unge til å sikre selv, blir det mer klatring jo flere voksne som er med for å sikre. Hver instruktør kan ha ha ansvaret for tre sikrere samtidig. Dvs tre tau og tre personer som klatrer med tau samtidig. "Full instruktørdekning" er derfor 6 deltakere per instruktør. Da klatres det på tre tau, man veksler mellom å klatre og sikre, og alle er i aktivitet hele tiden. Med mindre enn full instruktørdekning kan alle holdes i aktivitet ved at noen buldrer. Da deler vi ofte gruppen i to, slik at halvparten klatrer med tau med instruktør, og halvparten buldrer uten instruktør.

Velg en tid som gir bedre rabatt. Da er det også bedre plass!

  • dagtid: ferdig senest 18:00
  • senkveld: start tidligst 20:30
  • senhelg: start tidligst 16:00;