↓ Ansvarserklæring
↓ Buldre
↓ Klatre med tau
↓ Sikre med Brattkort og tilsvarende
↓ Sikre med Topptaukort, Mini-Topptaukort og tilsvarende
↓ Sikre uten kort
↓ Topptau- og Brattkortprøve
↓ Regler for småbarn (og deres voksne)
↓ Personvern

ANSVARSERKLÆRING

Alle må kvittere for å ha lest vår ansvarserklæring før buldring, klatring, sikring og deltakelse og deltakelse våre kurs og aktiviteter. Les ansvarserklæringen her, kryss for at du har lest den, og send inn, så sparer du tid i resepsjonen! Foresatt gjør dette for person under 18 år.

BULDRE

Buldring er klatring uten tau i lav høyde over tjukkasmadrasser. Kom, lei et par sko, og du er i gang! Men merk:

  • Vår ansvarserklæring skal skrives under før du buldrer. Foresatt skriver under for personer under 18 år.
  • Buldrere kan falle når som helst. Buldrere har ikke ansvaret for å ikke falle i hodet på noen.
  • Beveg deg ikke unødig under buldrere. Du har selv ansvaret for å ikke få en fallende buldrer i hodet.
  • Småbarn skal være i følge med voksen. Den voksne har ansvaret for at barnet ikke får en buldrer i hodet.

KLATRE

Alle har lov til å klatre, både på topptau og led, men vi stiller krav for å sikre, se under.

Vi anbefaler likevel opplæring før man klatrer på led. Det er mulig å skade seg om man gjør feil på led.

SIKRE MED BRATTKORT ELLER TILSVARENDE


Brattkort er Norges klatreforbunds sertifikat for å sikre på topptau og led inne. Aldersgrense 13 år. Brattkort gjelder på alle klatresentre i Norge som er tilknyttet ordningen. Med Brattkort kan du sikre på topptau og led på alle vegger på Klatreverket med følgende begrensninger: Hvis du er under 16 år og sikrer på topptau, skal klatreren minst ha Topptau- eller Mini-Topptaukort eller tilsvarende. Hvis du er under 16 år og sikrer på led, skal klatreren minst ha Brattkort eller tilsvarende.

Hvis du har Brattkort eller tilsvarende og er fylt 18 kan du ha ansvaret for en annen person som sikrer på topptau eller led. Du hele ansvaret. Du skal holde i tauet bak sikreren slik at klatreren ikke faller i bakken om sikreren slipper tauet.

Tilsvarende kort fra annet land med tilsvarende sikkerhetsnivå som i Norge gjelder på Klatreverket.

Kortet skal vises uoppfordret i resepsjonen når du kommer, og skal henge i selen når du sikrer.

SIKRE MED TOPPTAUKORT, MINI-TOPPTAUKORT ELLER TILSVARENDE


Topptaukort er Norges klatreforbunds sertifikat for å sikre på topptau inne. Aldersgrense 13 år. Topptaukort gjelder på alle klatresentre i Norge som er tilknyttet ordningen.

Etter langvarig og grundig opplæring, og etter godkjenning av minst to instruktører, utstedes Klatreverkets eget Mini-Topptaukort til barn under 13 år. Mini-Topptaukort gjelder kun på Klatreverket.

Med Topptaukort eller Mini-Topptaukort kan du sikre på topptau på alle vegger på Klatreverket med følgende begrensning: Hvis du er under 16 år, skal klatreren også minst ha Topptaukort eller Mini-Topptaukort.

Hvis du har Topptaukort eller tilsvarende og er fylt 18 år, kan du ha ansvaret for en annen person som sikrer på topptau. Du har hele ansvaret. Du skal holde i tauet bak sikreren slik at klatreren ikke faller i bakken om sikreren slipper tauet.

Tilsvarende kort fra annet land med tilsvarende sikkerhetsnivå som i Norge gjelder på Klatreverket.

Kortet skal vises uoppfordret i resepsjonen når du kommer, og skal henge i selen når du sikrer.

SIKRE UTEN KORT

På en eller annen måte må man kunne trene for å få kompetansen som kreves for å få Topptaukort og Brattkort. Derfor, hvis du ikke har sikringskort, kan du likevel sikre på topptau på våre lavere vegger (opptil 9 meter høye), og du kan trene på å sikre på led opp til fjerde bolt og fires ned derfra, forutsatt at du…

  • kan gjøre kameratsjekk og sikre forsvarlig
  • er fylt 16 år
  • har skrevet under på vår ansvarserklæring (foresatt skriver under for person under 18 år)

TOPPTAUPRØVE | BRATTKORTPRØVE

Kortprøvene tas på eget initiativ med klatrevakten, når vi har klatrevakt. Klatrevakt har vi stort sett fra kl seks på hverdager og fra klokka elleve i helgene. Ingen prøver siste halvtimen før stengetid. Du trenger ingen booking. Heller ingen garanti for at du får tatt prøven den dagen du ønsker, men stort sett går det. Si ifra i resepsjonen når du kommer om at du ønsker å ta prøven.

Du må ha med medbragt klatrepartner. For å ta Brattkortprøven skal ikke klatrepartneren være mye lettere enn deg, og klatrepartneren må ta ordentlige fall, i alle fall lengre fall med slakk på topptau.

Etter Nybegynnerkurs klatring eller Brattkurs skal det gå minst 14 dager før du tar prøven.

Ta en titt på vår Brattkortvideo for en gjennomgang av alle elementer for sikring på Topptau og Led

Please ikke bli veldig fornærmet om du stryker. Jobben til instruktøren som godkjenner deg er å vurdere om rutiner og teknikker sitter så godt at du ikke kommer til å gjøre alvorlige feil om en uke, om en måned, om et år… Det er ikke en enkel vurdering, og om instruktøren er i tvil, er det ofte riktig å stryke deg. Sikkerheten er viktigst. Bare tren på det du var svak på, ta prøven på nytt, og sett pris på at vi tar sikkerheten alvorlig.

SMÅBARN

Småbarn skal være i følge med voksen og skal holdes under kontinuerlig oppsyn. Buldrere kan falle når som helst og har ikke ansvaret for å ikke falle på noen. Den som har med barn har ansvaret for at barnet ikke får en buldrer i hodet..

Støynivået skal holdes moderat og barn skal ikke løpe rundt, lekeslåss på tjukkasmadrassene o.l.

PERSONVERN

Personopplysninger vi lagrer

Om du har inngangskort (klippekort, sesongkort, saldokort) lagrer vi følgende personopplysninger om deg;
Navn, postnummer og mobilnummer samt signatur på at du har lest og akseptert ansvarserklæring
Om du er under 18 år, har en foresatt godkjent at personopplysininger om deg er lagret. Dette gjelder både som deltager på kurs eller treningsgrupper eller om du har inngangskort.
Om du har personlig inngangskort knyttet til arbeidsplassen er denne knytningen lagret.
Om du har gitt oss samtykke, kan vi lagre kjøpskvitteringer, kjønn, fødselsdato, epostadresse og passord til Din side.
Vi lagrer ingen betalingsinformasjon.

Formål

Inngangskort er personlig, og vi lagrer informasjon om deg så det er enkelt å vedlikeholde kort.
Vi innhenter et eget samtykke for å motta nyhetsbrev på epost.
I nyhetsbrevet inneholder informasjon og gode tilbud.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
For å kunne oppfylle våre forpliktelser utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere (for eksempel i forbindelse med klatrekurs og andre arrangementer).

Sletting av personopplysninger

Personopplysninger knyttet til kjøp av kurs, arrangementer og inngangskort lagres i 12 til 18 måneder etter utløpsdato før de slettes.
Om vi lagrer kjøpskvitteringer på dine vegne, slettes ikke personopplysninger annet enn på din anmodning.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Ved flytting eksporteres informasjonen til et åpent og plattformuavhengig format.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. All sensitiv data er lagret hos vår databehandler Data Nova.

Behandlingsansvarlig
Dag Cappelen Papazian er på vegne av Klatreverket behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
post@klatreverket.no