Vi benytter kun sertifiserte instruktører. Alle skal føle seg sikre på våre kurs, grupper og events!

TAUKLATRING INNE ELLER UTE

Med instruktør kan dere klatre med tau selv om dere ikke kan sikre, enten inne på Klatreverket eller ute på et klatrefelt i Oslo-området. Det hender instruktøren sikrer, men oftest er det mer effektivt at deltakere fra ca 14 år sikrer selv. Det sikres da med assisterende taubrems, og i tillegg sørger instruktøren for kontinuerlig backup slik at det ikke får noen konsekvens om sikreren gjør feil. Dette er veldig, veldig trygt! Om noen er redd for høyder, er det bare å ikke klatre høyere enn man er komfortabel med.

For å prøve å klatre med tau, sjekk også Prøv klatring! Finnes både for voksne og voksne som sikrer barn.

BULDRING

Skal dere buldre, altså klatre usikret opp til noen få meters høyde over tjukkasmadrasser, er det ikke nødvendig med instruktør, men en instruktør vil kunne gi god veiledning i både buldring og klatreteknikk.

RAPPELL INNE ELLER UTE

Rappell er spennende! Inne har vi et 14 meter høyt rappelltårn hvor man rappellerer fritthengende. For å bruke rappelltårnet må man ha med instruktør. Rappell kan inkluderes på hvilken som helst gruppe eller event, men gi beskjed på forhånd.

Rappell kan også inkluderes på hvilken som helst gruppe eller event på klatrefelt utendørs i Oslo-området. Moro!

HELLER KURS, TRENINGSGRUPPE ELLER PERSONLIG TRENER?

En instruktør kan gi veiledning og tips, men å leie instruktør erstatter ikke kurs. Selv om deltakerne ofte sikrer selv på grupper og events, oppnår ikke deltakerne kompetansen som kreves for å ta hele ansvaret på egenhånd.

Hvis målet er å bli en selvstendig sikrer:
  → Nybegynnerkurs klatring inne
  → Nybegynnerkurs klatring ute
  → Nybegynnerkurs for ungdom

Hvis målet er å bli bedre å klatre:
  → Nybegynnerkurs buldring
  → Teknikkurs
  → Treningsgrupper
  → Personlig trener.

Vi setter gjerne opp hvilket som helst kurs for en gruppe!

HVOR MANGE INSTRUKTØRER?

Hver instruktør kan ha ansvaret for opptil tre sikrere. Med én instruktør kan altså seks deltakere være i aktivitet samtidig; tre klatrere og tre sikrere. Det blir maksimalt med tauklatring med én instruktør per seks deltakere, forutsatt at deltakerne er gamle nok til å sikre selv.

PRIS INNE

Bruk priskalkulatoren, så får du et godt bilde av hvor mye det vil koste basert på hvor mange dere er og hvor mange instruktører det er behov for. priskalkulator for grupper & events, eller ta kontakt for tilbud!

PRIS UTE

Utstyr er inkludert:

250 kr/deltaker
+
600 kr/t/instruktør
+
(eventuelt!)
500 kr/dag for Klatreverkets 9-seter