ANSVARSERKLÆRING

Alle skal skrive under på vår ansvarserklæring før buldring, klatring, sikring og deltakelse på våre kurs og aktiviteter. Foresatt skriver under for personer under 18 år.

Send inn ansvarserklæring her

BULDRING

Buldring er klatring uten tau i lav høyde over tjukkasmadrasser. Kom, lei et par sko, og du er i gang! Men merk:

  • Buldrere kan falle når som helst. Det er den som er på bakken som har ansvaret for å stå utenfor området den som klatrer kan falle i.
  • For å gå i gang må man skrive under vår ansvarserklæring. Foresatt skriver under for personer under 18 år.
  • Barn under 13 år må ha tilsyn mens de buldrer. Man må følge godt med når det gjelder småbarn. Den voksne har ansvaret for at barnet ikke får en buldrer i hodet.
  • Støynivået skal holdes moderat og barn skal ikke løpe rundt, lekeslåss på tjukkasmadrassene o.l.

TAUKLATRING

Alle har lov til å klatre, både på topptau og led, men vi stiller krav for å sikre, se under.

Vi anbefaler likevel opplæring før man klatrer på led. Det er mulig å skade seg om man gjør feil som klatrer på led.

SIKRE

LEDKORT, BRATTKORT ELLER TILSVARENDE
Du kan sikre på topptau og led på alle vegger. Kortet skal vises uoppfordret i resepsjonen når du kommer, og skal henge i selen når du sikrer på de høye veggene (over 10 meter)

Hvis du har Ledkort eller Brattkort eller tilsvarende og er fylt 18, kan du ha ansvaret for en annen person som sikrer på topptau eller led. Du har hele ansvaret. Du skal holde i bremsetauet bak sikreren slik at klatreren ikke faller i bakken om sikreren slipper tauet.

TOPPTAUKORT
Du kan sikre på topptau på alle vegger. Kortet skal vises uoppfordret i resepsjonen når du kommer, og skal henge i selen når du sikrer.

Hvis du har Topptaukort eller tilsvarende og er fylt 18 år, kan du ha ansvaret for en annen person som sikrer på topptau. Du har hele ansvaret. Du skal holde i bremsetauet bak sikreren slik at klatreren ikke faller i bakken om sikreren slipper tauet.

EGENVURDERING & ANSVARSERKLÆRING
Hvis du ikke har sikringskort, kan du likevel sikre på topptau på våre 10-metersvegger (de som ikke går opp til det høyste taket) og lavere, og du kan trene på å sikre på led opp til femte bolt (klatreren fires ned fra femte bolt), forutsatt at du:

  • kan gjøre kameratsjekk og sikre forsvarlig
  • er fylt 16 år
  • har skrevet under på vår ansvarserklæring (foresatt skriver under for person under 18 år)

BARNEROMMET

Barn er velkommen på vårt barnerom med tunnel og sklie, men de samme regler gjelder her også. Barn under 13 år skal være under oppsyn, og småbarn skal være i følge med voksen og skal holdes under kontinuerlig oppsyn. Andre barn kan når som helst falle og de som faller under klatring har ikke ansvaret om de skulle falle på noen. Støynivået skal holdes moderat og barn skal ikke løpe rundt, lekeslåss på tjukkasmadrassene o.l.