Topptaugrupper Ungdom

Høst 2022: Påmeldingen er åpen! Oppstart i uke 35.
Det er mulig å starte senere i semesteret, såfremt det er ledige plasser.

 

Topptaugruppene er et aktivitetstilbud for ungdom i alderen 10-14 år og representerer første nivå av Klatreverkets treningsgrupper for ungdommer som ønsker å drive med tauklatring. Under veiledning av instruktører og trenere utvikles sikringskompetanse og klatreferdigheter. Vårt opplegg tar sikte på å være en trygg arena for å ivareta både progresjon og det sosiale!

For deltakere uten sikringskort har instruktørene hele ansvaret for sikkerheten. Instruktørene gjør da kameratsjekk ved hvert taubytte og sørger for backupsikring hele tiden.

Når man har tilegnet seg nok erfaring og kunnskap får man muligheten til å ta Topptaukortet; et sikringsbevis som gir muligheten til å sikre på egenhånd. Detaljert informasjon finner du lenger ned på siden.

Alt nødvendig utstyr kan lånes gratis hos oss dersom man ikke har dette selv.
 
Aldersgrense: Man skal minst gå i 5. klasse på skolen.
 
Krav for å delta: Man må ha gjennomført Nybegynnerkurs Ungdom eller ha tilsvarende kompetanse*.

Klatreverket skal informeres om alle tilstander som kan medføre risiko for at deltakeren ikke har fullt fokus på sikringsjobben hele tiden (f.eks. epilepsi eller ADHD).

*Personer som allerede har topptau- eller brattkort eller som sikrer forsvarlig på topptau, behersker montering av klatreutstyr og gjør grundig kameratsjekk. Fortsatt usikker? Send oss en e-post på drammen@klatreverket.no!
 
Tidspunkter: Mandager, tirsdager og onsdager. Vi har én gruppe som går 17:00-18:30 (A-gruppen) og en som går 19:00-20:30 (B-gruppen). Gruppene er like med unntak av tidspunkter. Ingen klatring i skolens ferier eller på helligdager.
 
Pris: 3000,- Ved senere oppstart betaler man for antall gjenværende ganger i inneværende semester. Dersom man går på flere grupper tildeles 20% rabatt (full pris på første gruppe, rabatt på andre gruppe).
  
Søskenrabatt: Det gis 20% rabatt for søsken som melder seg på (full pris for søsken nr.1 , rabatt for søsken nr. 2). 
 
Betaling: Helst med kort eller Vipps i resepsjonen ved første oppmøte på gruppen. Ta vare på kvitteringen.

Påmelding

Fullt? Du kan fremdeles sende inn påmeldingen og blir da satt på venteliste. Du kan melde deg på én gruppe, og fremdeles stå på venteliste i en annen.
 
 Lurer du på noe? Send oss gjerne en e-post til drammen@klatreverket.no

Avmeldingsvilkår: Ved avmelding etter oppstart refunderes det resterende semesterbeløpet (=200,- per gang) minus 600,-. Ved sykdom eller skade som gjør at deltakeren ikke kan delta 3 eller flere ganger på rad, refunderes 50% fra og med første fraværsdag. Det er en forutsetning for alle typer refusjon at Klatreverket får beskjed umiddelbart, slik at antall instruktører kan justeres.
 
Topptaukort: Ungdom som er 13 år eller eldre kan etter hvert få klatreforbundets  (NKF) Topptaukort. De mellom 11 og 13 år kan få Klatreverkets eget Mini-Topptaukort. Mini-Topptaukort har samme krav som NKF sitt Topptaukort, men gjelder kun på ungdomsgruppene.

Når en deltaker utviser tilstrekkelig modenhet, sikkerhetsinnsikt, behersker sjekk av seg selv og partneren korrekt hver gang før klatring, samt sikrer korrekt hele tiden, kan deltakeren få Topptaukort. Hvor lang tid det tar å få Topptaukort, er svært individuelt. Det kan ofte ta lenger tid jo yngre deltageren er, men dette er ingen konkurranse! Sikkerheten kommer først. Snakk gjerne med instruktørene på gruppen om du lurer på hvordan ditt barn ligger an.

Med Topptaukort har man adgang til å sikre på egenhånd på alle vegger på Klatreverket, også utenom gruppen. Er sikreren under 16 år må også klatreren ha Topptaukort.