Topptaukortgrupper Ungdom

Påmelding her!

 Høst 2021 starter ungdomsgruppene i uke 24 og går til og med uke 50

Påmelding har ikke åpnet ennå. 

BESKRIVELSE

Topptaukortgruppene er et aktivitetstilbud for ungdom i alderen 10-14 år og representerer første nivå av Klatreverkets treningsgrupper for ungdommer som ønsker å drive med tauklatring! Under veiledning av instruktører og trenere utvikles sikringskompetanse og klatreferdigheter. Vårt opplegg tar sikte på å være en trygg arena for å ivareta både progresjon og det sosiale!

KRAV FOR Å DELTA

Man skal minst gå i 5. klasse på skolen. Deltakerne sikrer hverandre, med backup av instruktør. Klatreverket skal informeres om alle tilstander som kan medføre risiko for at deltakeren ikke har fullt fokus på sikringsjobben hele tiden (f.eks. epilepsi eller ADHD).

Personer som allerede har topptau-/brattkort eller forøvrig behersker å ta på/montere klatreutstyret, gjøre kameratsjekk og sikre forsvarlig på topptau, kan meldes på Topptaukortgruppe. For alle andre må man starte med et Nybegynnerkurs for Ungdom! (se egen påmeldingsfane) Etter at man har deltatt på Nybegynnerkurs for ungdom, er det bare å melde seg på Topptaukortgruppe.

Hvis dere er usikker på om personen er kvalifisert for å delta, ta kontakt med oss på drammen@klatreverket.no, så får man svar.

TOPPTAUKORT & MINI-TOPPTAUKORT

Personer som er 13 år eller eldre kan få klatreforbundets  (NKF) Topptaukort. De mellom 11 og 13 år kan få Klatreverkets eget Mini-Topptaukort. Mini-Topptaukort har samme krav som NKF sitt Topptaukort, men gjelder kun på ungdomsgruppene.

Når en deltaker utviser tilstrekkelig modenhet, sikkerhetsinnsikt, behersker sjekk av seg selv og partneren korrekt hver gang før klatring, samt sikrer korrekt hele tiden, kan deltakeren få Topptaukort. Hvor lang tid det tar å få Topptaukort, er svært individuelt. Det kan ta to måneder eller to år – eller lenger. Jo yngre deltakeren er, jo lengre tid tar det gjerne. Sikkerheten kommer først. Snakk gjerne med instruktørene på gruppen om du lurer på hvordan ditt barn ligger an.

Med Topptaukort har man adgang til å sikre på egenhånd på alle vegger på Klatreverket, også utenom gruppen. Er sikreren under 16 år skal klatreren også minst ha Topptaukort.

ANSVAR / SIKKERHET

Hvis både den som klatrer og den som sikrer har Topptaukort (eller mini Topptaukort) gis deltakerne selv ansvaret for kameratsjekk og sikring på gruppene.
For deltakere uten sikringskort har instruktørene hele ansvaret for sikkerheten. Instruktørene gjør da kameratsjekk ved hvert taubytte og sørger for backupsikring hele tiden.

PRISER/TIDER / UKER

Topptaukortgrupper Høst 2021 er satt opp mandager kl 19:00-20:30, tirsdager 17:00 – 18:30 og onsdager; kl 17:00 – 18:30 / 19:00-20:30.

Trening følger skolekalenderen, og prisen er antall ganger x 200. (nøyaktig beløp kommer)

Ved påmeldingen etter oppstart er prisen 200,- x antall gjenstående ganger. Alt nødvendig utstyr er inkludert.

(OBS Kalender ikke oppdatert!)

VENTELISTE

Dersom det ikke er ledig på ønsket gruppe kan du fremdeles sende inn påmeldingen. Du blir da satt på venteliste. Du kan melde deg på én gruppe, og fremdeles stå på venteliste i en annen.

Merk: På påmeldingssiden står kun gruppen/dagen. Gruppene går kontinuerlig hele vårsesongen og hele høstsesongen, og vi tar kontinuerlig imot påmeldinger.

De av dere med alvorlig angst for påmeldingsskjemaer kan melde dere på til drammen@klatreverket.no og i så fall trenger vi følgende info:

– Deltakerens navn
– Deltakerens fødselsdato
– Foresattes mobil
– Foresattes epost
– Ønsket startdato (fra start eller f.o.m. selvvalgt dato)

KLATREUTSTYR

Klatreverket stiller med alt nødvendig klatreutstyr, inkludert i deltakeravgiften. Prisen er den samme selv om man stiller med eget utstyr.

 

BETALING

Betal helst med kort (event kontant) i resepsjonen ved første oppmøte på gruppen. Ta vare på kvitteringen.

 

REFUSJON VED SYKDOM/SKADE/AVMELDING

Ved sykdom/skade som gjør at deltakeren ikke kan delta 3 eller flere ganger på rad, refunderes 50 % fra og med første fraværsgang.

Ved avmelding refunderes det resterende beløpet minus 3 ganger ukespris.

Det er en forutsetning for alle typer refusjon at Klatreverket får beskjed umiddelbart, slik at antall instruktører kan justeres.

SPØRSMÅL

Kontakt oss på drammen@klatreverket.no