ANLEGGET

Gulvet er 500 m2. Mesanin på 200 m2. 500 m2 buldreflate. Ca 120 buldere som skiftes helt ut hver 2. eller 3. uke. Campus, vekter, moon wall, terapimaster m.m.

Ingen tauklatring.

Kun starttakene teipes.

_mg_4950

_mg_5106

_mg_5119

_mg_4669