ANSVARSERKLÆRING

Alle skal skrive under på vår ansvarserklæring før buldring, klatring, sikring og deltakelse og deltakelse våre kurs og aktiviteter. Foresatt skriver under for person under 18 år.

Ansvarserklæring Drammen

BULDRING

Buldring er klatring uten tau i lav høyde over tjukkasmadrasser. Kom, lei et par sko, og du er i gang! Men merk:

  • Vår ansvarserklæring skal skrives under før du buldrer. Foresatt skriver under for personer under 18 år.
  • Buldrere kan falle når som helst. Det er den som er på bakken som har ansvaret for å stå utenfor området den som klatrer kan falle i.
  • Småbarn skal være i følge med voksen. Den voksne har ansvaret for at barnet ikke får en buldrer i hodet.

TAUKLATRING

Alle har lov til å klatre, både på topptau og led, men vi stiller krav for å sikre, se under.

Vi anbefaler likevel opplæring før man klatrer på led. Det er mulig å skade seg om man gjør feil som klatrer på led.

SIKRE

LEDKORT, BRATTKORT ELLER TILSVARENDE
Du kan sikre på topptau og led på alle vegger. Kortet skal vises uoppfordret i resepsjonen når du kommer, og skal henge i selen når du sikrer på de høye veggene (over 10 meter)

Hvis du har Ledkort eller Brattkort eller tilsvarende og er fylt 18, kan du ha ansvaret for en annen person som sikrer på topptau eller led. Du har hele ansvaret. Du skal holde i bremsetauet bak sikreren slik at klatreren ikke faller i bakken om sikreren slipper tauet.

TOPPTAUKORT
Du kan sikre på topptau på alle vegger. Kortet skal vises uoppfordret i resepsjonen når du kommer, og skal henge i selen når du sikrer.

Hvis du har Topptaukort eller tilsvarende og er fylt 18 år, kan du ha ansvaret for en annen person som sikrer på topptau. Du har hele ansvaret. Du skal holde i bremsetauet bak sikreren slik at klatreren ikke faller i bakken om sikreren slipper tauet.

EGENVURDERING & ANSVARSERKLÆRING
Hvis du ikke har sikringskort, kan du likevel sikre på topptau på våre 10-metersvegger (de som ikke går opp til det høyste taket) og lavere, og du kan trene på å sikre på led opp til femte bolt (klatreren fires ned fra femte bolt), forutsatt at du…

  • kan gjøre kameratsjekk og sikre forsvarlig
  • er fylt 16 år
  • har skrevet under på vår ansvarserklæring (foresatt skriver under for person under 18 år)

SMÅBARN

Småbarn skal være i følge med voksen og skal holdes under kontinuerlig oppsyn. Buldrere kan falle når som helst og har ikke ansvaret for å ikke falle på noen. Den som har med barn har ansvaret for at barnet ikke får en buldrer i hodet.

Støynivået skal holdes moderat og barn skal ikke løpe rundt, lekeslåss på tjukkasmadrassene o.l.