Topptaugrupper Ungdom

PÅMELDING HER!

 

BESKRIVELSE

Topptaugruppene er et aktivitetstilbud for ungdom i alderen 10-15 år. Under veiledning av instruktør utvikles sikringskompetanse og klatreferdigheter. Vårt opplegg tar sikte på å være en trygg arena for å ivareta både progresjon og det sosiale!

KRAV FOR Å DELTA

Man skal minst gå i 5. klasse på skolen. Deltakerne sikrer hverandre, med backup av instruktør. Klatreverket skal informeres om alle tilstander som kan medfører risiko for at deltakeren ikke vil ha fullt fokus på sikringsjobben hele tiden (f.eks. epilepsi eller ADHD).

Personer som allerede har topptau-/brattkort eller forøvrig behersker å ta på/montere klatreutstyret, gjøre kameratsjekk og sikre forsvarlig på topptau, kan meldes på Topptaugruppe. Andre starter med Nybegynnerkurs for ungdom (eller Sommerskole). Etter man har deltatt på Nybegynnerkurs for ungdom, er det bare å melde på Topptaugruppe.

Hvis dere er usikker på om personen er kvalifisert for å delta, ta kontakt med oss på drammen@klatreverket.no eller ring oss på 31 09 26 15.

TOPPTAUKORT & MINI-TOPPTAUKORT

Personer som er 13 år eller eldre kan få klatreforbundets  (NKF) Topptaukort. De mellom 11 og 13 år kan få Klatreverkets eget Mini-Topptaukort. Mini-Topptaukort har samme krav som NKF sitt Topptaukort, men gjelder kun på ungdomsgruppene.

Når en deltaker utviser tilstrekkelig modenhet, sikkerhetsinnsikt, behersker sjekk av seg selv og partneren korrekt hver gang før klatring, samt sikrer korrekt hele tiden, kan deltakeren få Topptaukort. Hvor lang tid det tar å bli i stand til å få Topptaukort er svært individuelt. Det kan ta to måneder eller to år – eller lenger. Jo yngre deltakeren er, jo lengre tid tar det gjerne. Sikkerheten kommer først. Snakk gjerne med instruktørene på gruppen om du lurer på hvordan ditt barn ligger an.

Med Topptaukort har man adgang til å sikre egenhånd på alle vegger på Klatreverket, også utenom gruppen. Er sikreren under 16 år skal klatreren også minst ha Topptaukort.

ANSVAR / SIKKERHET

Hvis både den som klatrer og den som sikrer har Topptaukort (eller mini Topptaukort) gis deltakerne selv ansvaret for kameratsjekk og sikring på gruppene.
For deltakerne uten sikringskort har instruktørene hele ansvaret for sikkerheten. Instruktørene gjør da kameratsjekk ved hvert taubytte og sørger for backupsikring hele tiden.

TIDER / UKER / PRISER / RABATTER

Ungdomsgruppene vårsemesteret 2018 starter uke 2. Vi har grupper mandager og onsdager; kl 17:00 – 18:30 og 19:00-20:30 begge dagene, samt torsdager kl 1700-1830.
Alle gruppene går over 17 ganger.

Her finner du oversikt ungdomsgrupper våren 2018, og priser for dere som ikke deltar fra starten av sesongen.

Skjermbilde 2018-05-21 kl. 11.40.43

For vårsemesteret 2018 er det ikke treninger følgende ferie-/helligdager:

  • Uke 9: 26/2 – 4/3 (Drammensskolenes vinterferie)
  • Uke 13: 26/3 – 1/4 (Påskeferie)
  • 2/4 (2. Påskedag)
  • 10/5 (Kristi Himmelfartsdag)
  • 17/5 (Grunnlovsdag)
  • 21/5 (2. Pinsedag)

Totalt antall ganger og pris for dere som deltar hele sesongen er kr 3400,-

Ved påmeldingen etter oppstart er prisen 200,- x antall gjenstående ganger. Alt nødvendig utstyr er inkludert i prisen.

 

Som tidligere er det to alternativer for deltakelse – hele sesongen eller fra når som helst og ut resten av sesongen. Det betales kun f.o.m første oppmøte og ut semesteret.

Rabatter:

Det gis søskenrabatt, rabatt for deltakelse på samme gruppe flere ukedager, og rabatt for deltakelse på flere grupper (f.eks. topptaugruppe én dag og buldregruppe en annen dag). Gjelder for alle sesongbaserte ungdomsgrupper, altså: Buldregruppe, Topptaugruppe, Giragruppe

Rabatten er 20% på totalen for alle søsken/grupper/dager.

For ungdommer med gyldig halvårskort er prisen 150,- per gang, totalt kr 2550,-.

PÅMELDING

Påmeldingsskjema finner du her

Venteliste

Dersom det ikke er ledig på ønsket gruppe kan du fremdeles sende inn påmeldingen. Du blir da satt på venteliste. Du kan melde deg på én gruppe, og fremdeles stå på venteliste i en annen.

Merk: På påmeldingssiden står kun gruppen/dagen. Gruppene går kontinuerlig hele vårsesongen og hele høstsesongen, og vi tar kontinuerlig imot påmeldinger.

De av dere med alvorlig angst for påmeldingsskjemaer kan melde dere på til drammen@klatreverket.no eller 31 09 26 15. I så fall trenger vi følgende info:

– Deltakerens navn
– Deltakerens fødselsdato
– Foresattes mobil
– Foresattes epost
– Ønsket startdato (fra start eller f.o.m. selvvalgt dato)

KLATREUTSTYR

Klatreverket stiller med alt nødvendig klatreutstyr, inkludert i deltakeravgiften. Prisen er den samme selv om man stiller med eget utstyr.

VIDERE TIL NESTE NIVÅ

Når en deltaker får Topptaukort kan han eller hun (om ønskelig) umiddelbart gå videre til en Giragruppe. Det er altså ikke nødvendig å vente til neste sesong.

BETALING

To alternativer:

1) Betal med kort eller kontant i resepsjonen ved første oppmøte på gruppen. Ta vare på kvitteringen.

2) Faktura tilsendt. Send mail med fakturaadresse til drammen@klatreverket.no etter påmelding (eller i påmeldingsmailen, dersom du melder på på mail).

REFUSJON VED SYKDOM/SKADE/AVMELDING

Ved sykdom/skade som gjør at deltakeren ikke kan delta 3 eller flere ganger på rad, refunderes 50 % fra og med første fraværsgang.

Ved avmelding refunderes det resterende beløpet minus 3 ganger ukespris

Det er en forutsetning for alle typer refusjon at Klatreverket får beskjed umiddelbart, slik at antall instruktører kan justeres.

SPØRSMÅL

Kontakt oss på drammen@klatreverket.no eller ring 31 09 26 15.